Diferente pentru problema/taste intre reviziile #8 si #9

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

h2. Date de ieşire
În fişierul de ieşire $taste.out$ trebuie să conţină pe prima linie două numere naturale separate prin spaţii care descriu tastatura: com reprezintă numărul de taste de comandă de pe tastatură iar con reprezintă numărul de taste de control de pe tastatură. Cele com + con taste trebuie să formeze un număr caractere în intervalul [X,Y] după regulile descrise mai sus. Perechea com,con trebuie să aibe (com + con) minim dintre toate perechile cu proprietatea asta.
În fişierul de ieşire $taste.out$ trebuie să conţină pe prima linie două numere naturale separate prin spaţii care descriu tastatura: com reprezintă numărul de taste de comandă de pe tastatură iar con reprezintă numărul de taste de control de pe tastatură. Cele com + con taste trebuie să formeze un număr caractere în intervalul [X,Y] după regulile descrise mai sus. Perechea (com,con) trebuie să aibe (com + con) minim dintre toate perechile cu proprietatea asta.
h2. Restricţii

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.