Diferente pentru problema/taste intre reviziile #3 si #4

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

h2. Date de ieşire
În fişierul de ieşire $taste.out$ trebuie să conţină pe prima linie două numere naturale separate prin spaţii care descriu tastatura: com reprezintă numărul de taste de comandă de pe tastatură iar con reprezintă numărul de taste de control de pe tastatură. Cele com + con taste trebuie să formeze un număr caractere în intervalul [X,Y] după regulile descrise mai sus. com + con trebuie să fie minim dintre toate perechile cu proprietatea aceasta.
În fişierul de ieşire $taste.out$ trebuie să conţină pe prima linie două numere naturale separate prin spaţii care descriu tastatura: com reprezintă numărul de taste de comandă de pe tastatură iar con reprezintă numărul de taste de control de pe tastatură. Cele com + con taste trebuie să formeze un număr caractere în intervalul [X,Y] după regulile descrise mai sus. com + con trebuie să fie minim pentru toate perechile cu proprietatea aceasta.
h2. Restricţii

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.