Diferente pentru problema/taste intre reviziile #17 si #1

Diferente intre titluri:

Taste
taste

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="taste") ==
Azerah, împăratul ouşor al programării, are nevoie de ajutorul vostru. Pentru a excela la concursurile de pe site-ul său preferat de probleme de info, Codefo.. ahem.. Infoarena, el are nevoie de o tastatură specială pentru concursuri.
 
O tastatură conţine două tipuri de taste: taste de comandă şi taste de control. Pentru a tipări un caracter pe ecran, Azerah apasă o singură tastă de comandă şi o submulţime de taste de control. Orice astfel de combinaţie de taste va tipări un caracter diferit.
 
De exemplu, să zicem ca avem 4 taste pe tastatură: două de comandă (A şi B) şi două de control (Ctrl şi Shift)
Putem tipări in total 8 caractere diferite în felul următor:
1. A
2. A + Ctrl
3. A + Shift
4. A + Ctrl + Shift
5. B
6. B + Ctrl
7. B + Shift
8. B + Ctrl + Shift
 
Azerah vrea tastatura ideală pentru concursurile de info. El vrea ca numărul de caractere pe care îl poate tipări nu să fie prea mic fiindcă nu îşi va putea scrie programul. El vrea, de asemenea, ca numărul de caractere pe care îl poate tipări să nu fie prea mare fiindcă, în felul ăsta, riscă să se încurce în ele. În acest sens, el vrea o tastatură care să îi permită să tipăreasca între X şi Y caractere, inclusiv. Dintre toate tastaturile cu această proprietate, el îşi doreşte una cu un număr cât mai mic de taste (taste de comandă + taste de control). Este datoria voastră să găsiţi tastatura ideală.
Poveste şi cerinţă...
h2. Date de intrare
Fişierul de intrare $taste.in$ conţine pe prima linie două numere naturale X şi Y, limita inferioară şi limita superioară a numărului de caractere pe care îl poate tipări tastatura.
Fişierul de intrare $taste.in$ ...
h2. Date de ieşire
Fişierul de ieşire $taste.out$ trebuie să conţină pe prima linie două numere naturale separate prin spaţiu care descriu tastatura: com reprezintă numărul de taste de comandă de pe tastatură iar con reprezintă numărul de taste de control de pe tastatură. Aceste taste trebuie să formeze un număr caractere în intervalul [X,Y] după regulile descrise mai sus. Perechea (com,con) trebuie să aibe (com + con) minim dintre toate perechile cu proprietatea asta.
În fişierul de ieşire $taste.out$ ...
h2. Restricţii
* $1 ≤ X ≤ Y ≤ 10^18^$
* Pentru 30% din teste X = Y.
* $... ≤ ... ≤ ...$
h2. Exemplu
table(example). |_. taste.in |_. taste.out |
| 3 5
| 1 2
| This is some
  text written on
  multiple lines.
| This is another
  text written on
  multiple lines.
|
h3. Explicaţie
Alegem o tastatură care tipăreşte 4 caractere distincte folosind 1 tastă de comanda şi 2 taste de control.
Alte răspunsuri acceptate ar fi:
2 1 -> tipăreşte 4 caractere
3 0 -> tipăreşte 3 caractere
...
== include(page="template/taskfooter" task_id="taste") ==

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

10189