Diferente pentru problema/taste intre reviziile #1 si #2

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="taste") ==
Poveste şi cerinţă...
Azerah, împăratul ouşor al programării, are nevoie de ajutorul vostru. Pentru a excela la concursurile de pe site-ul său preferat de probleme, Codefo.. ahem.. Infoarena, el are nevoie de o tastatură specială pentru concursuri.
 
O tastatură conţine două tipuri de taste: taste de comandă şi taste de control. Pentru a tipări un caracter pe ecran, Azerah apasă o singură tastă de comandă şi o submulţime de taste de control. Orice astfel de combinaţie de taste va tipări un caracter diferit.
 
De exemplu, să zicem ca avem 4 taste pe tastatură: două de comandă (A şi B) şi două de control (Ctrl şi Shift)
Putem tipări in total 8 caractere diferite în felul următor:
1. A
2. A + Ctrl
3. A + Shift
4. A + Ctrl + Shift
5. B
6. B + Ctrl
7. B + Shift
8. B + Ctrl + Shift
 
Azerah vrea tastatura ideală pentru concursurile de info. El nu vrea ca numărul de caractere pe care îl poate tipări să fie prea mică fiindcă nu îşi va putea scrie programul. El nu vrea ca numărul de caractere pe care îl poate tipări să fie prea mare pentru că în felul ăsta riscă să se încurce. În acest sens, el vrea o tastatură care să îi permită să tipăreasca între X şi Y caractere, inclusiv. Dintre toate tastaturile cu această proprietate, el îşi doreşte una care să minimizeze numărul de taste. (Numărul de taste de comandă + Numărul de taste de control) trebuie să fie minim. Este datoria voastră să găsiţi tastatura ideală.
h2. Date de intrare
Fişierul de intrare $taste.in$ ...
Fişierul de intrare $taste.in$ conţine pe prima linie două numere naturale X şi Y, limita inferioară şi limita superioară a numărului de caractere pe care îl poate tipări tastatura.
h2. Date de ieşire
În fişierul de ieşire $taste.out$ ...
În fişierul de ieşire $taste.out$ trebuie să conţină pe prima linie trei numere naturale separate prin spaţii care descriu tastatura: nr com con. nr reprezintă numărul de caractere pe care îl poate tipări tastatura. Acesta trebuie să fie în intervalul [X,Y]. com reprezintă numărul de taste de comandă de pe tastatură iar con reprezintă numărul de taste de control de pe tastatură. Cele com + con taste trebuie să formeze exact nr caractere după regulile descrise mai sus. com + con trebuie să respecte cerinţa de minim enunţată mai sus.
h2. Restricţii
* $... ≤ ... ≤ ...$
* $1 ≤ X ≤ Y ≤ 10^18^$
* Pentru 30% din teste X = Y.
h2. Exemplu
table(example). |_. taste.in |_. taste.out |
| This is some
  text written on
  multiple lines.
| This is another
  text written on
  multiple lines.
| 3 5
| 4 1 2
|
h3. Explicaţie
...
Alegem o tastatură care tipăreşte 4 caractere distincte folosin 1 tastă de comanda şi 2 taste de control.
Alte răspunsuri acceptate ar fi:
4 2 1
3 3 0
== include(page="template/taskfooter" task_id="taste") ==

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.