Diferente pentru problema/pari intre reviziile #2 si #6

Diferente intre titluri:

pari
Pari

Diferente intre continut:

h2. Date de intrare
Pe prima linie a fişierului de intrare $PARI.IN$ se află două numere naturale $n$ şi $d$, reprezentând numărul de elemente ale şirului $S$ şi valoarea minimă a celui mai mare divizor comun. Pe următoarele $n$ linii se găsesc câte un număr întreg, un spaţiu şi un cuvânt, cuvânt ce poate fi $par$, respectiv $impar$, reprezentând paritatea ce trebuie să o aibă numărul.
Pe prima linie a fişierului de intrare $pari.in$ se află două numere naturale $n$ şi $d$, reprezentând numărul de elemente ale şirului $S$ şi valoarea minimă a celui mai mare divizor comun. Pe următoarele $n$ linii se găsesc câte un număr întreg, un spaţiu şi un cuvânt, cuvânt ce poate fi $par$, respectiv $impar$, reprezentând paritatea ce trebuie să o aibă numărul.
h2. Date de ieşire
În fişierul de ieşire $PARI.OUT$ se vor scrie pe câte un rând operaţiile aplicate asupra şirului. O operaţie este reprezentată de trei numere $i$, $j$, $k$, unde $i$ şi $j$ indică perechea de indici, iar $k$ valoarea care se adună la numerele din şir de pe poziţiile $i$ şi $j$. Cele trei numere se vor despărţi prin câte un spaţiu. Dacă nu există soluţie, în fişierul de ieşire se vor scrie trei numere $0$, despărţite prin câte un spaţiu.
În fişierul de ieşire $pari.out$ se vor scrie pe câte un rând operaţiile aplicate asupra şirului. O operaţie este reprezentată de trei numere $i$, $j$, $k$, unde $i$ şi $j$ indică perechea de indici, iar $k$ valoarea care se adună la numerele din şir de pe poziţiile $i$ şi $j$. Cele trei numere se vor despărţi prin câte un spaţiu. Dacă nu există soluţie, în fişierul de ieşire se vor scrie trei numere $0$, despărţite prin câte un spaţiu.
h2. Restricţii
* $2 ≤ n ≤ 1 000$
* $1 ≤ d ≤ 1 000$
* $1 ≤ S{~i~} ≤ 30 000, i = 1, 2, .., n$
* Se garantează că numărul total de perechi care se pot forma nu depăşeşte $10 000$.
* În cazul în care exisă mai multe soluţii se cere una singură.
* Se garantează că numărul total de perechi care se pot forma nu depăşeşte $10 000$.
* În cazul în care există mai multe soluţii se cere una singură.
h2. Exemplu

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

 
3834