Fişierul intrare/ieşire:pari.in, pari.outSursăGrigore Moisil 2009, clasele 11-12
AutorMarius StroeAdăugată deMariusMarius Stroe Marius
Timp execuţie pe test0.15 secLimită de memorie5120 kbytes
Scorul tăuN/ADificultateN/A

Vezi solutiile trimise | Statistici

Pari

Se consideră un şir S de n numere întregi şi un alt şir de lungime n format din cuvintele par, respectiv impar. Numerele din şir trebuie transformate conform regulilor de mai jos, astfel încât fiecare număr să devină de paritatea indicată:

  • se alege o pereche de indici (i, j) astfel încât i şi j să fie de parităţi diferite şi cel mai mare divizor comun al lor să fie mai mare sau egal cu un număr natural d dat.
  • numerelor Si şi Sj li se adună un număr întreg oarecare.

Cerinţă

Determinaţi calea de transformare a şirului dat conform operaţiilor din enunţ.

Date de intrare

Pe prima linie a fişierului de intrare pari.in se află două numere naturale n şi d, reprezentând numărul de elemente ale şirului S şi valoarea minimă a celui mai mare divizor comun. Pe următoarele n linii se găsesc câte un număr întreg, un spaţiu şi un cuvânt, cuvânt ce poate fi par, respectiv impar, reprezentând paritatea ce trebuie să o aibă numărul.

Date de ieşire

În fişierul de ieşire pari.out se vor scrie pe câte un rând operaţiile aplicate asupra şirului. O operaţie este reprezentată de trei numere i, j, k, unde i şi j indică perechea de indici, iar k valoarea care se adună la numerele din şir de pe poziţiile i şi j. Cele trei numere se vor despărţi prin câte un spaţiu. Dacă nu există soluţie, în fişierul de ieşire se vor scrie trei numere 0, despărţite prin câte un spaţiu.

Restricţii

  • 2 ≤ n ≤ 1 000
  • 1 ≤ d ≤ 1 000
  • 1 ≤ Si ≤ 30 000, i = 1, 2, .., n
  • Se garantează că numărul total de perechi care se pot forma nu depăşeşte 10 000.
  • În cazul în care există mai multe soluţii se cere una singură.

Exemplu

pari.inpari.out
5 1
8 par
10 par
7 par
6 impar
7 impar
3 4 -3
Trebuie sa te autentifici pentru a trimite solutii. Click aici

Cum se trimit solutii?

remote content