Diferente pentru problema/magic2 intre reviziile #6 si #5

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

h2. Date de intrare
Pe prima linie a fişierului de intrare $magic2.in$ se află un număr natural $n$, reprezentând dimensiunea tabloului dat. Pe următoarele $n$ linii se află câte $n$ numere naturale, separate prin câte un spaţiu, reprezentând elementele tabloului.
Pe pima linie a fişierului de intrare $magic2.in$ se află un număr natural $n$, reprezentând dimensiunea tabloului dat. Pe următoarele $n$ linii se află câte $n$ numere naturale, separate prin câte un spaţiu, reprezentând elementele tabloului.
h2. Date de ieşire

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.