Diferente pentru problema/gradina3 intre reviziile #6 si #18

Diferente intre titluri:

gradina3
Gradina 3

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="gradina3") ==
Păcală a reuşit să ducă la bun sfârşit înţelegerea cu boierul căruia-i fusese slugă şi, conform învoielii,
boierul trebuie să-l răsplătească dându-i o parte din livada sa cu pomi fructiferi. Boierul este un om foarte ordonat,
aşa că livada sa este un pătrat cu latura de N metri unde, pe vremuri, fuseseră plantate N rânduri cu câte N pomi
fiecare. Orice pom fructifer putea fi identificat cunoscând numărul rândului pe care se află şi poziţia sa în cadrul
rândului respectiv. Cu timpul, unii pomi s-au uscat şi acum mai sunt doar P pomi. Păcală trebuie să-şi delimiteze în
livadă o grădină pătrată cu latura de K metri.
Păcală a reuşit să ducă la bun sfârşit înţelegerea cu boierul căruia-i fusese slugă şi, conform învoielii, boierul trebuie să-l răsplătească dându-i o parte din livada sa cu pomi fructiferi. Boierul este un om foarte ordonat, aşa că livada sa este un pătrat cu latura de $N$ metri unde, pe vremuri, fuseseră plantate $N$ rânduri cu câte $N$ pomi fiecare. Orice pom fructifer putea fi identificat cunoscând numărul rândului pe care se află şi poziţia sa în cadrul rândului respectiv. Cu timpul, unii pomi s-au uscat şi acum mai sunt doar $P$ pomi. Păcală trebuie să-şi delimiteze în livadă o grădină pătrată cu latura de $K$ metri.
h2. Cerinţă
Cunoscând dimensiunile livezii şi grădinii, numărul pomilor din livadă şi poziţia fiecăruia, determinaţi numărul
maxim de pomi dintr-o grădină pătrată de latură K şi numărul modurilor în care poate fi amplasată grădina cu
numărul maxim de pomi.
Cunoscând dimensiunile livezii şi grădinii, numărul pomilor din livadă şi poziţia fiecăruia, determinaţi numărul maxim de pomi dintr-o grădină pătrată de latură $K$ şi numărul modurilor în care poate fi amplasată grădina cu numărul maxim de pomi.
h2. Date de intrare
Fişierul de intrare $gradina3.in$ conţine:
- pe prima linie numerele naturale N, P şi K, separate prin câte un spaţiu, cu semnificaţia din enunţ;
- pe următoarele P linii câte 2 numere naturale Lin şi Col, separate printr-un spaţiu, reprezentând numărul
rândului, respectiv poziţia în rând a fiecărui pom din livadă.
- pe prima linie numerele naturale $N$, $P$ şi $K$, separate prin câte un spaţiu, cu semnificaţia din enunţ;
- pe următoarele $P$ linii câte 2 numere naturale $Lin$ şi $Col$, separate printr-un spaţiu, reprezentând numărul rândului, respectiv poziţia în rând a fiecărui pom din livadă.
h2. Date de ieşire
Fişierul de ieşire $gradina3.out$ va conţine:
-pe prima linie numărul maxim de pomi fructiferi dintr-o grădină pătrată cu latura de K metri;
-pe a doua linie numărul de posibilităţi de a amplasa grădina astfel încât să conţină numărul maxim de pomi
determinat.
- pe prima linie numărul maxim de pomi fructiferi dintr-o grădină pătrată cu latura de $K$ metri;
- pe a doua linie numărul de posibilităţi de a amplasa grădina astfel încât să conţină numărul maxim de pomi determinat.
h2. Restricţii
* 2 ≤ N ≤ 1000;
* 1 ≤ P ≤ N^2^;
* 1 ≤ K ≤ N;
* $2  N  1000$
* $1  P  N^2^$
* $1  K  N$
h2. Exemplu
h3. Explicaţie
Grădina lui Păcală poate avea maximum 5 pomi fructiferi.
Ea poate fi amplasată în 5 moduri, având colţul stânga-sus de coordonate:
(5, 3), (5, 4), (5, 5), (6, 6), (7, 3).
Grădina lui Păcală poate avea maximum $5$ pomi fructiferi. Ea poate fi amplasată în $5$ moduri, având colţul stânga-sus de coordonate: $(5, 3), (5, 4), (5, 5), (6, 6), (7, 3)$.
== include(page="template/taskfooter" task_id="gradina3") ==

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

 
1391