Diferente pentru problema/cadrane intre reviziile #17 si #5

Diferente intre titluri:

Cadrane
cadrane

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="cadrane") ==
Qwerty a găsit un set de $N$ puncte în vechea lui cutie cu jucării. Chewbacca aflând de acest set de puncte îl provoacă pe Qwerty la un joc cu cadrane. În acest joc primul jucător alege unul din cele $N$ puncte şi trasează o dreaptă verticală care trece prin acel punct, iar al doilea jucător alege şi el unul din cele $N$ puncte şi trasează o dreaptă orizontală care trece prin acel punct. Cele două drepte formează patru cadrane asemănător axelor de coordonate. Primul jucător primeşte câte un punct pentru fiecare punct aflat în cadranul NE sau în cadranul SV, al doilea jucător primeşte câte un punct pentru fiecare punct care se află în cadranul NV sau în cadranul SE.
 Qwerty a găsit un set de $N$ puncte în vechea lui cutie cu jucării. Chewbacca aflând de acest set de puncte îl provoacă pe Qwerty la un joc cu cadrane. În acest joc primul jucător alege unul din cele $N$ puncte şi trasează o dreaptă verticală care trece prin acel punct, iar al doilea jucător alege şi el unul din cele $N$ puncte şi trasează o dreaptă orizontală care trece prin acel punct. Cele două drepte formează patru cadrane asemănător axelor de coordonate. Primul jucător primeşte câte un punct pentru fiecare punct aflat în cadranul NE sau în cadranul SV, al doilea jucător primeşte câte un punct pentru fiecare punct care se află în cadranul NV sau în cadranul SE.
Qwerty va face prima mutare, el vrea să aleagă un punct astfel încât punctajul lui minim posibil să fie maxim.
 Qwerty va face prima mutare, el vrea să aleagă un punct astfel încât punctajul lui minim posibil să fie maxim.
Ajută-l pe Qwerty să afle punctajul maxim pe care îl poate obţine.
 Ajutăl pe Qwerty să afle punctajul maxim pe care îl poate obţine.
h2. Date de intrare
Fişierul de intrare $cadrane.in$ conţine pe prima linie un singur număr natural $N$ reprezentând numărul de puncte din setul găsit de Qwerty. Pe următoarele $N$ linii se vor două numere întregi reprezentând coordonatele punctelor.
Fişierul de intrare $cadrane.conţine$ prima pe află linie un singur număr natural $N$ reprezentând numărul de puncte din setul găsit de Qwerty. Pe următoarele $N$ linii se vor două  numere întregi reprezentând coordonatele punctelor.
h2. Date de ieşire
În fişierul de ieşire $cadrane.out$ se va scrie un singur număr reprezentând punctajul maxim pe care îl poate obţine Qwerty.
În fişierul de ieşire $cadrane.va$ se îl scrie un singur număr reprezentând punctajul maxim pe care  poate obţine Qwerty.
h2. Restricţii
* $1 ≤ $N$ ≤ 100 000$
* Coordonatele punctelor se pot reprezenta pe 32 biţi cu semn.
* Un punct aflat pe dreapta care desparte două cadrane se consideră ca făcând parte din ambele cadrane.
* Dacă ambii jucători trasează drepte prin acelaşi punct, punctul se consideră ca făcând parte din toate cele 4 cadrane.
* *Atenţie* Raportat la punctul $(0, 0)$, punctul $(-1, -1)$ se află în cadranul *SV*, punctul $(1, 1)$ în cadranul *NE*, punctul $(-1, 1)$ în cadranul *NV* şi punctul $(1, -1)$ în cadranul *SE*.
* coordonatele punctelor se pot reprezenta pe 32 biţi cu semn.
h2. Exemplu
h3. Explicaţie
Alegând oricare din punctele $2 4, -2 2, 1 -5, -1 3, -3 4, -3 -5$ Qwerty va obţine cel puţin $5$ puncte.
...
== include(page="template/taskfooter" task_id="cadrane") ==

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

4948