Algoritmiada 2018, Runda Finală - Regulament

Participanţii la runda finală se obligă să respecte regulamentul concursului Algoritmiada.

În plus, finala se desfăşoară sub următoarele reguli:

 • Concurenţii vor fi prezenţi în sălile de concurs la orele anunţate;
 • Fiecare concurent va primi foi pentru ciorne şi pix (?);
 • Pe durata întregii probe concurenţii pot formula întrebări referitoare la enunţurile problemelor; întrebările se vor formula pe forum (se va specifica pe pagina rundei în ce topic anume se pun întrebările); modalitatea de formulare a întrebărilor este identică cu cea de la rundele de calificare.
 • În timpul probelor de concurs, concurenţii:
  • nu vor avea asupra lor telefoane mobile sau alte mijloace de comunicaţie;
  • nu vor utiliza suporturi externe proprii (dischete/CD/flash-disk);
  • nu vor utiliza alte surse de documentare decât cele prezente pe calculator;
  • nu vor încerca să interfereze în niciun mod cu activităţile altui concurent;
  • nu vor deteriora mediile de lucru;
  • nu vor încerca să interfereze cu sistemul de evaluare.
 • În programele concurenţilor nu sunt permise următoarele:
  • schimbarea drepturilor de acces la fişiere;
  • atacul asupra securităţii sistemului sau evaluatorului;
  • accesarea informaţiilor despre sistemul de fişiere;
  • executarea unor alte programe.

Orice incercare de fraudă sau de a sabota desfăşurarea corectă a concursului va fi urmată imediat de eliminarea concurentului respectiv din concurs, cât şi de pe infoarena.