Algoritmiada 2011, Runda Finală - Regulament

Participanţii la runda finală - atât cei calificaţi în finala de la Timişoara cât şi cei care participă online - se obligă să respecte regulamentul concursului Algoritmiada.

În plus, finala de la Timişoara se desfăşoară sub următoarele reguli:

 • Concurenţii vor fi prezenţi în sălile de concurs la orele anunţate;
 • Fiecare concurent va primi foi pentru ciorne şi pix (?);
 • Timp de 1 oră după primirea subiectelor concurenţii pot formula întrebări referitoare la enunţurile problemelor; întrebările se vor formula pe forum (se va specifica pe pagina rundei în ce topic anume se pun întrebările); modalitatea de formulare a întrebărilor este identică cu cea de la primele 3 runde.
 • În timpul probelor de concurs, concurenţii:
  • nu vor avea asupra lor telefoane mobile sau alte mijloace de comunicaţie;
  • nu vor utiliza suporturi externe proprii (dischete/CD/flash-disk);
  • nu vor utiliza alte surse de documentare decât cele prezente pe calculator;
  • nu vor încerca să interfereze în niciun mod cu activităţile altui concurent;
  • nu vor deteriora mediile de lucru;
  • nu vor încerca să interfereze cu sistemul de evaluare.
 • În programele concurenţilor nu sunt permise următoarele:
  • schimbarea drepturilor de acces la fişiere;
  • atacul asupra securităţii sistemului sau evaluatorului;
  • accesarea informaţiilor despre sistemul de fişiere;
  • executarea unor alte programe.

Orice incercare de fraudă sau de a sabota desfăşurarea corectă a concursului va fi urmată imediat de eliminarea concurentului respectiv din concurs, cât şi de pe infoarena.

Concurs organizat in parteneriat cu Google si Adobe Romania si sprijinit de Click Birotica si FMI Universitatea de Vest Timisoara

infoarena is a recipient of Google RISE Awards