Diferente pentru problema/zoro intre reviziile #11 si #20

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

* Valoarea acesteia este strict mai mica decat cea in care se afla $(val[x1][y1] > val[x2][y2])$
* Noua celula se afla pe aceeasi linie sau coloana ( $x1 = x2$ sau $y1 = y2$)
Toata lumea stie ca orientarea nu este punctul forte a lui Zoro. Ca urmare, dandu-se $N, M$ si matricea cu $N$ linii si $M$ coloane, aflati care este cel mai *LUNG* drum care porneste din celula $(1, 1)$ si ajunge in $(N, M)$.
Toata lumea stie ca orientarea nu este punctul forte al lui Zoro. Ca urmare, dandu-se $N, M$ si matricea cu $N$ linii si $M$ coloane, aflati care este cel mai *lung* drum care porneste din celula $(1, 1)$ si ajunge in $(N, M)$.
h2. Date de intrare
h2. Restricţii
* $1 ≤ N, M ≤ 1.000$
* Valorile din matrice sunt numere naturale *DISTINCTE* din intervalul $[1, N * M]$.
* Se garanteaza ca exista cel putin un drum
* Valorile din matrice sunt numere naturale *distincte* din intervalul $[1, N * M]$.
* Se garanteaza ca exista cel putin un drum valid.
* Veţi primi rezultatele evaluării _doar_ pe fişierele de intrare din exemplu. Acestea nu vor afecta scorul problemei, având punctajul asociat 0.
h2. Exemplu
Cel mai lung drum trece prin $6$ celule: $(1, 1) - (3, 1) - (3, 2) - (1, 2) - (1, 3) - (3, 3)$.
== include(page="template/taskfooter" task_id="zoro") ==
\
== include(page="template/taskfooter" task_id="zoro") ==

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.