Diferente pentru problema/zimeria intre reviziile #3 si #6

Diferente intre titluri:

zimeria
Zimeria

Diferente intre continut:

h2. Date de intrare
Fişierul de intrare $zimeria.in$ conţine:
[x] pe prima linie un numărul natural $p = 1$ sau $p = 2$, reprezentând varianta cerinţei de rezolvare;
[x] pe a doua linie un număr natural n reprezentând numărul de cuvintede pe placă;
[x] pe a treia linie 12 caractere, litere mici ale alfabetului englez, care reprezintă semnele codificate, în ordinea lexicografică a semnelor;
[x] pe fiecare din următoarele $n$ linii câte un cuvânt.
 
* pe prima linie un numărul natural $p = 1$ sau $p = 2$, reprezentând varianta cerinţei de rezolvare;
* pe a doua linie un număr natural n reprezentând numărul de cuvintede pe placă;
* pe a treia linie 12 caractere, litere mici ale alfabetului englez, care reprezintă semnele codificate, în ordinea lexicografică a semnelor;
* pe fiecare din următoarele $n$ linii câte un cuvânt.
h2. Date de ieşire
 Dacă valoarea lui $p$ este $1$, atunci se va rezolva numai punctul a) din cerinţă.
* Dacă valoarea lui $p$ este $1$, atunci se va rezolva numai punctul a) din cerinţă.
În acest caz, fişierul de ieşire $zimeria.out$ va conţine pe prima linie numărul de cuvinte distincte de pe placă.
 Dacă valoarea lui $p$ este $2$, atunci se va rezolva numai punctul b) din cerinţă.
* Dacă valoarea lui $p$ este $2$, atunci se va rezolva numai punctul b) din cerinţă.
În acest caz, fişierul de ieşire $zimeria.out$ va conţine n linii, pe fiecare linie câte un cuvânt în ordine lexicografică, conform complexităţii stabilite de către Olimpia.
h2. Restricţii
Pentru primul exemplu placa conţine 3 cuvinte distincte.
Pentru al doilea exemplu Ordonăm cuvintele şi obţinem wyuty, reeet, reeet, oiopp,
Pentru al doilea exemplu ordonăm cuvintele şi obţinem wyuty, reeet, reeet, oiopp,
oiopp.
== include(page="template/taskfooter" task_id="zimeria") ==

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

 
9929