Diferente pentru problema/zimeria intre reviziile #1 si #6

Diferente intre titluri:

zimeria
Zimeria

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="zimeria") ==
Poveste şi cerinţă...
Olimpia D’Info a găsit o placă gravată ce conţine mai multe cuvinte scrise cu semne grafice necunoscute, fiecare cuvânt fiind format din exact 5 semne grafice. Studiind cu atenţie cuvintele, a dedus că în scrierea acestora sunt utilizate 12 semne grafice distincte şi a asociat câte o literă mică din alfabetul englez fiecărui semn. După asociere, a stabilit pentru fiecare semn o complexitate, scriind literele în ordinea crescătoare a complexităţilor pe care le-a stabilit anterior. Olimpia consideră că această ”complexitate” este cel mai potrivit criteriu de ordonare lexicografică.
 
h2. Cerinţe
 
Cunoscând ordinea semnelor şi cuvintele de pe placă determinaţi:
a) Numărul de cuvinte distincte existente pe placă.
b) Şirul de cuvinte ordonat lexicografic, conform criteriului formulat de Olimpia.
h2. Date de intrare
Fişierul de intrare $zimeria.in$ ...
Fişierul de intrare $zimeria.in$ conţine:
 
* pe prima linie un numărul natural $p = 1$ sau $p = 2$, reprezentând varianta cerinţei de rezolvare;
* pe a doua linie un număr natural n reprezentând numărul de cuvintede pe placă;
* pe a treia linie 12 caractere, litere mici ale alfabetului englez, care reprezintă semnele codificate, în ordinea lexicografică a semnelor;
* pe fiecare din următoarele $n$ linii câte un cuvânt.
h2. Date de ieşire
În fişierul de ieşire $zimeria.out$ ...
* Dacă valoarea lui $p$ este $1$, atunci se va rezolva numai punctul a) din cerinţă.
În acest caz, fişierul de ieşire $zimeria.out$ va conţine pe prima linie numărul de cuvinte distincte de pe placă.
* Dacă valoarea lui $p$ este $2$, atunci se va rezolva numai punctul b) din cerinţă.
În acest caz, fişierul de ieşire $zimeria.out$ va conţine n linii, pe fiecare linie câte un cuvânt în ordine lexicografică, conform complexităţii stabilite de către Olimpia.
h2. Restricţii
* $... ≤ ... ≤ ...$
* $n < 400000$;
* 30% din teste vor avea pe prima linie valoarea 1, iar restul de 70% din teste vor avea pe prima linie valoarea 2.
h2. Exemplu
table(example). |_. zimeria.in |_. zimeria.out |
| This is some
  text written on
  multiple lines.
| This is another
  text written on
  multiple lines.
| 1
5
qwertyuiopas
reeet
wyuty
reeet
oiopp
oiopp
| 3
|
| 2
5
qwertyuiopas
oiopp
reeet
wyuty
reeet
oiopp
| wyuty
reeet
reeet
oiopp
oiopp
|
h3. Explicaţie
...
Pentru primul exemplu placa conţine 3 cuvinte distincte.
 
Pentru al doilea exemplu ordonăm cuvintele şi obţinem wyuty, reeet, reeet, oiopp,
oiopp.
== include(page="template/taskfooter" task_id="zimeria") ==

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

 
9929