Fişierul intrare/ieşire:tower8.in, tower8.outSursăLot Baia Mare 2013 - Baraj 1 Seniori
AutorAdrian PanaeteAdăugată deMagnvsDaniel Constantin Anghel Magnvs
Timp execuţie pe test3.5 secLimită de memorie65536 kbytes
Scorul tăuN/ADificultateN/A

Vezi solutiile trimise | Statistici

Tower8

Dispozitivul de apărare al elfilor are forma unei matrice cu N linii şi M coloane. În fiecare poziţie a matricei se plasează câte un turn de aparare după reguli bine stabilite. Cât timp există poziţii neocupate de un turn, se alege o astfel de poziţie şi se plasează acolo un turn de nivel 1. Numim această operaţiune plasare. În funcţie de configuraţia poziţiilor vecine (pe 8 direcţii) turnul va trece la un nivel superior. Atunci când un turn atinge nivelul X şi are cel puţin un vecin de nivel X, atunci el devine turn de nivelul X+1 şi toate turnurile vecine de nivel X dispar, lăsând astfel locuri libere unde pot fi din nou plasate alte turnuri. Numim această operaţiune upgrade şi se va aplica de cate ori este posibil după o plasare. Dispozitivul de apărare are forma finală în momentul în care nu se mai poate plasa niciun turn.

Cunoscând configuraţia finală a dispozitivului de apărare indicaţi o succesiune minimală de plasări prin care să se ajungă în acea configuraţie.

Date de intrare

Fişierul tower8.in conţine pe prima linie două numere naturale separate prin spaţiu, N şi M - numărul liniilor şi coloanelor dispozitivului de aparare. Pe următoarele N linii se găsesc câte M numere naturale nenule separate prin spaţiu – nivelele turnurilor dispozitivului de aparare în forma finală.

Date de ieşire

Fişierul tower8.out va conţine pe prima linie un număr natural K reprezentând numărul minim de turnuri care au fost plasate pentru a aduce dispozitivul de aparare la forma finală. Pe următoarele K linii se gasesc câte doua numere naturale L şi C separate prin spaţiu –cu seminficaţia: se plasează un turn de nivel 1 pe linia L , coloana C a dispozitivului de aparare.

Restricţii

  • 2 ≤ N, M ≤ 100
  • dacă se afişează corect numai numărul minim de plasări se obţine 20% din punctaj
  • dacă se afişează o succesiune corectă cu un număr mai mare de plasări se obţine 80% din punctaj cu condiţia ca numărul de plasări sa fie cel mult dublul numărului minim
  • dacă se afişează corect numărul minim de plasări şi o succesiune corectă a acestora se obţine 100% din punctaj (succesiunea de plasări nu este unică!)
  • Atenţie: poziţiile din colţurile dispozitivului de apărare au doar 3 vecini iar celelalte de la marginea dispozitivului de apărare au doar 5 vecini.

Exemplu

tower8.intower8.out
2 2
1 2
3 4
15
1 1
1 2
1 1
2 1
1 1
1 2
1 1
2 2
1 1
1 2
1 1
2 1
1 1
1 2
1 1

Explicaţie

S-a efectuat următorul şir de mutări

|0 0| P-> |1 0| P-> |1 1| U-> |0 2| P-> |1 2| P-> |1 2| U-> |0 2| U-> |0 0| P->
|0 0| P-> |0 0| P-> |0 0| U-> |0 0| P-> |0 0| P-> |1 0| U-> |2 0| U-> |3 0| P->

|1 0| P-> |1 1| U-> |0 2| P-> |1 2| P-> |1 2| U-> |0 2| U-> |0 0| U-> |0 0| P->
|3 0| P-> |3 0| U-> |3 0| P-> |3 0| P-> |3 1| U-> |3 2| U-> |3 3| U-> |0 4| P->

|1 0| P-> |1 1| U-> |0 2| P-> |1 2| P-> |1 2| U-> |0 2| U-> |0 0| P-> |1 0| P->
|0 4| P-> |0 4| U-> |0 4| P-> |0 4| P-> |1 4| U-> |2 4| U-> |3 4| P-> |3 4| P->

|1 1| U-> |0 2| P-> |1 2|
|3 4| U-> |3 4| P-> |3 4|
Unde P – semnifică faptul urmează o plasare, iar U – semnifică faptul că urmează un upgrade.

Trebuie sa te autentifici pentru a trimite solutii. Click aici

Cum se trimit solutii?

remote content