Diferente pentru problema/submatrix intre reviziile #3 si #9

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

Miruna a găsit pe fundul mării o matrice cu $N$ linii şi $M$ coloane având elementele numere naturale. Din motive necunoscute, Mirunel, prietenul misterios al Mirunei, vrea să afle care este latura celei mai mari submatrice pătratice care conţine maxim $K$ numere distincte. Submatricea cu colţul stânga-sus $(xs, ys)$ şi colţul dreapta-jos $(xd, yd)$ este formată din toate elementele din matrice având indicele liniei în intervalul $[xs, xd]$ şi indicele coloanei în intervalul $[ys, yd]$.
h2. Cerinta
h2. Cerinţă
Scrieţi un program care să determine latura maximă a unei submatrice care respectă condiţiile lui Mirunel.
h2. Restricţii
* $1 ≤ N, M ≤ 300$
* $1 ≤ K ≤ N * M$
* Pentru $30%$ din teste $1 ≤ N, M ≤ 30$
* Pentru $70%$ din teste $1 ≤ N, M ≤ 150$
* $1 ≤ N, M ≤ 300$
* $1 ≤ K ≤ N * M$
* Pentru $30%$ din teste $1 ≤ N, M ≤ 30$
* Pentru $70%$ din teste $1 ≤ N, M ≤ 150$
* Numerele din fişierul de intrare se vor incadra pe $32$ de biţi cu semn.
h2. Exemplu

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

 
4776