Diferente pentru problema/submatrix intre reviziile #1 si #9

Diferente intre titluri:

submatrix
Submatrix

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="submatrix") ==
Poveste şi cerinţă...
Miruna a găsit pe fundul mării o matrice cu $N$ linii şi $M$ coloane având elementele numere naturale. Din motive necunoscute, Mirunel, prietenul misterios al Mirunei, vrea să afle care este latura celei mai mari submatrice pătratice care conţine maxim $K$ numere distincte. Submatricea cu colţul stânga-sus $(xs, ys)$ şi colţul dreapta-jos $(xd, yd)$ este formată din toate elementele din matrice având indicele liniei în intervalul $[xs, xd]$ şi indicele coloanei în intervalul $[ys, yd]$.
 
h2. Cerinţă
 
Scrieţi un program care să determine latura maximă a unei submatrice care respectă condiţiile lui Mirunel.
h2. Date de intrare
Fişierul de intrare $submatrix.in$ ...
Fişierul de intrare $submatrix.in$ conţine pe prima linie trei numere naturale $N, M şi K$ separate prin câte un singur spaţiu având semnificaţia din enunţ. Pe următoarele $N$ linii se găsesc câte $M$ numere naturale separate prin spaţiu, reprezentând elementele matricei.
h2. Date de ieşire
În fişierul de ieşire $submatrix.out$ ...
Fişierul de ieşire $submatrix.out$ va conţine o singură linie pe care va fi scris un singur număr natural, reprezentând latura unei submatrice cu proprietatea din enunţ.
h2. Restricţii
* $... ≤ ... ≤ ...$
* $1 ≤ N, M ≤ 300$
* $1 ≤ K ≤ N * M$
* Pentru $30%$ din teste $1 ≤ N, M ≤ 30$
* Pentru $70%$ din teste $1 ≤ N, M ≤ 150$
* Numerele din fişierul de intrare se vor incadra pe $32$ de biţi cu semn.
h2. Exemplu
table(example). |_. submatrix.in |_. submatrix.out |
| This is some
  text written on
  multiple lines.
| This is another
  text written on
  multiple lines.
|
| 5 7 3
6 5 7 3 6 6 7
5 7 5 5 7 3 7
3 3 5 3 5 6 7
7 7 5 5 5 6 7
7 7 6 5 6 3 5
| 3
|
h3. Explicaţie
h3. Explicatie
...
O soluţie este submatricea având colţul din stânga-sus pe poziţia (2, 3) şi latura 3, care conţine doar elementele 3, 5 şi 7.
== include(page="template/taskfooter" task_id="submatrix") ==

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

 
4776