Diferente pentru problema/spargere2 intre reviziile #4 si #8

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="spargere2") ==
Georgică este un tip lacom. Jefuirea băncii Georgelonia este o nimica toată pe lângă noul gând măreţ al acestuia. De această dată, Georgică plănuieşte să jefuiască Petrilonia, marea rivală a băncii Georgelonia. Asemenea băncii Georgelonia, Petrilonia are $N$ seifuri, numerotate de la $1$ la $N$. În fiecare seif $i$ se găseşte o sumă de bani $v[i]$. Pentru că Runda 4 şi pentru că Petrilonia, această sumă de bani poate fi şi negativă. Definim distanţa dintre două seifuri $i$ şi $j$ ca fiind $|i - j|$. Georgică ştie că dacă va deschide două seifuri care se află la distanţă *strict mai mică* decât $K$, se va declanşa alarma.
Georgică este un tip lacom. Jefuirea băncii Georgelonia este o nimica toată pe lângă noul gând măreţ al acestuia. De această dată, Georgică plănuieşte să jefuiască Petrilonia, marea rivală a băncii Georgelonia.
 
Asemenea băncii Georgelonia, Petrilonia are $N$ seifuri, numerotate de la $1$ la $N$. În fiecare seif $i$ se găseşte o sumă de bani $v[i]$. Pentru că Runda 4 şi pentru că Petrilonia, această sumă de bani nu este neapărat pozitivă. Definim distanţa dintre două seifuri $i$ şi $j$ ca fiind $|i - j|$. Georgică ştie că dacă va deschide două seifuri care se află la distanţă *strict mai mică* decât $K$, se va declanşa alarma. În momentul în care Georgică deschide un seif, este obligat să ia toţi banii din acel seif.
h2. Cerinţă
* $1 ≤ K ≤ N ≤ 100.000$
* $-10^9^ ≤ v[i] ≤ 10^9^$
* $Georgică poate pleca din bancă fără să deschidă vreun seif, în cazul în care această decizie este una înţeleaptă. În acest caz, profitul lui va fi egal cu 0.$
h2. Exemplu
h3. Explicaţie
...
Georgică nu are voie să golească două seifuri aflate la distanţă strict mai mică decât $2$. Altfel spus, Georgică nu are voie să golească două seifuri consecutive. Profitul maxim se obţine golind seiful $1$ şi seiful $3$.
== include(page="template/taskfooter" task_id="spargere2") ==

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

 
9809