Diferente pentru problema/something intre reviziile #6 si #7

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

h2. Restricţii
* $1 ≤ N ≤ 100.000$
* $1 ≤ M ≤ 200.000$
* $1 ≤ N,M ≤ 100.000$
h2. Exemplu

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.