Diferente pentru problema/something intre reviziile #11 si #16

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

Se dă un graf neorientat conex G, cu N noduri si M muchii. Se cere sa determinaţi o colorare a acestui graf folosind 3 culori din multimea ${1,2,3}$ astfel încât:
1) Dacă ne uităm separat pe culori, fiecare graf e conex (se iau în considerare doar muchiile între noduri de culoarea respectivă).
2) Pentru oricare două culori $C{~1~}$ si $C{~2~}$ se poate ajunge din orice oraş colorat cu $C{~1~}$ în orice oraş colorat cu $C{~2~}$ fără a trece prin oraşe colorate cu $C{~3~}$.
2) Pentru oricare două culori $C{~1~}$ si $C{~2~}$ se poate ajunge din orice nod colorat cu $C{~1~}$ în orice nod colorat cu $C{~2~}$ fără a trece prin noduri colorate cu $C{~3~}$.
3) Există cel puţin un nod de fiecare culoare.
h2. Date de intrare
Fişierul de intrare $something.in$ are pe prima linie $N$ - numărul de noduri, $M$ numărul de muchii. Pe următoarele $M$ linii se află câte $2$ numere $x$ $y$ separate prin câte un spaţiu seminificând că există muchie între nodurile $x$ şi $y$.
Fişierul de intrare $something.in$ are pe prima linie $N$ - numărul de noduri, $M$ numărul de muchii. Pe următoarele $M$ linii se află câte $2$ numere $x$ $y$ separate prin câte un spaţiu semnificând că există muchie între nodurile $x$ şi $y$.
h2. Date de ieşire

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

 
10190