Diferente pentru problema/rafturi intre reviziile #1 si #5

Diferente intre titluri:

rafturi
Rafturi

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="rafturi") ==
Poveste şi cerinţă...
Într-o bibliotecă se află $C$ dulapuri identice aşezate unul lângă altul pe peretele unei încăperi, dulapurile fiind numerotate de la stânga spre dreapta cu numerele naturale de la $1$ la $C$. Fiecare dulap conţine $1000$ de rafturi, situate vertical unul deasupra altuia, rafturile fiecărui dulap fiind numerotate de la $1$ la $1000$ de jos în sus.
Fiecare dulap este prevăzut cu o scară cu care se poate ajunge la orice raft. Dacă bibliotecara urcă scara unui anumit dulap D până la un anumit nivel $k$, ea va putea aduna orice carte de pe rafturile $1$ până la $k$ inclusiv, din dulapul $D$ şi din dulapurile învecinate (dulapul $D-1$ şi dulapul $D+1$).
Cunoscând dulapurile şi rafturile de unde trebuie luate cărţi, bibliotecara doreşte să adune toate cărţile cerute, dar suma înălţimilor până la care trebuie să urce să fie minimă.
 
h2. Cerinţă
 
Scrieţi un program care să determine suma minimă a înălţimilor până la care trebuie să urce bibliotecara pentru a aduna toate cărţile cerute.
h2. Date de intrare
Fişierul de intrare $rafturi.in$ ...
Prima linie a fişierului de intrare $rafturi.in$  conţine două numere naturale $C$ şi $N$, separate printr-un spaţiu, reprezentând numărul dulapurilor şi respectiv numărul cărţilor pe care bibliotecara trebuie să le adune.
Următoarele N linii conţin câte două numere naturale $a$ $b$, separate printr-un spaţiu, reprezentând numărul dulapului, respectiv numărul raftului de unde trebuie luată o carte.
h2. Date de ieşire
În fişierul de ieşire $rafturi.out$ ...
Fişierul de ieşire $rafturi.out$ va conţine un singur număr natural reprezentând suma minimă a înălţimilor până la care trebuie să urce bibliotecara pentru a aduna toate cărţile cerute.
h2. Restricţii
* $... ≤ ... ≤ ...$
* $1 ≤ C ≤ 10.000$
* $1 ≤ N ≤ 50.000$
h2. Exemplu
table(example). |_. rafturi.in |_. rafturi.out |
| This is some
  text written on
  multiple lines.
| This is another
  text written on
  multiple lines.
| 10 4
  5 4
  1 1
  6 2
  3 8
| 11
|
h3. Explicaţie
...
Bibliotecara urcă astfel:
 
* pe dulapul $1$ la raftul $1$
* pe dulapul $4$ la raftul $8$
* pe dulapul $6$ la raftul $2$
== include(page="template/taskfooter" task_id="rafturi") ==

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.