Diferente pentru problema/queue intre reviziile #11 si #15

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

h2. Date de ieşire
În fişierul de ieşire $queue.out$ trebuie sa existe $N$ linii. Fiecare linie din fisierul de output trebuie sa inceapa cu indicele operatiei din input careia sirul de operatii de pe linia curenta ii corespunde, urmat de caracterele ":"," ".  Pe linia $i$ trebuie sa existe o serie de operatii valide efectuate pe stive, separate prin cate un spatiu. In cazul in care operatia din input este de tip $push$, pentru a introduce valoarea din input in variabila $WR$ trebuie folosita instructiunea $read(WR)$. In cazul in care operatia din input este de tip $pop$, pentru a afisa variabila $WR$ trebuie folosita instructiunea $write(WR)$.
În fişierul de ieşire $queue.out$ trebuie sa existe $N$ linii. Fiecare linie din fisierul de output trebuie sa inceapa cu indicele operatiei din input careia sirul de operatii de pe linia curenta ii corespunde, urmat de caracterele ":"," ".  Pe linia $i$ trebuie sa existe o serie de operatii valide efectuate pe stive, separate prin cate un spatiu. **In cazul in care operatia din input este de tip $push$, pentru a introduce valoarea din input in variabila $WR$ trebuie folosita instructiunea $read(WR)$. In cazul in care operatia din input este de tip $pop$, pentru a afisa variabila $WR$ trebuie folosita instructiunea $write(WR)$.**
h2. Restricţii
* $1 ≤ N ≤ 30 000$
* O operatie de $push$ se considera valida daca valoare folosita se afla in $WR$.
* Toate valorile folosite in operatiile de $push$ vor fi **distincte**.
* Toate valorile folosite in operatiile de $push$ vor fi numere intregi $≤ 10^6^$.
* O operatie de $push$ efectuata pe una dintre stive se considera valida daca valoare folosita se afla in $WR$.
* Toate valorile folosite in operatiile de $push_back$ vor fi **distincte**.
* Toate valorile folosite in operatiile de $push_back$ vor fi numere naturale $≤ 10^6^$.
* Pe fiecare linie a fisierului de output puteti afisa maximum $500 000$ caractere, altfel outputul se va considera invalid.
* Pentru orice operatie de tip $push_back(x)$ trebuie sa se faca fix o operatie de tip $read(x)$
* Pentru orice operatie de tip $pop_front()$ trebuie sa se faca fix o operatie de tip $write(x)$

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.