Diferente pentru problema/pictura intre reviziile #1 si #9

Diferente intre titluri:

pictura
Pictura

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="pictura") ==
Poveste şi cerinţă...
Mitruţ s-a apucat de curând de pictat matrici. Fiindcă vrea să vadă cât de pricepuţi sunteţi voi la pictură, el vă pune la dispoziţie o matrice cu $N*M$ căsuţe pictate de el. Fiecare căsuţă are o culoare între $0$ şi $K$. Dacă o căsuţă are culoarea $0$, înseamnă că încă nu a fost pictată. Numim o ‘zonă’ de culoare $x$, o submulţime maximală de căsuţe din matrice cu proprietatea că toate au culoarea $x$ şi există drum între oricare două(trecând prin căsuţe adiacente de acceaşi culoare). Se ştie că toate zonele urmează o linie(de grosime $1$) care poate să-şi schimbe direcţia şi să se auto-intersecteze, dar nu se poate dubla(grosimea este $1$ peste tot). Pentru mai multă claritate urmăriţi explicaţiile de mai jos.
 
Zonă validă de culoare $x$
( $2$ auto-intersecţtii, $9$ schimbări de direcţie)
 
0 0 0 0 x x x x 0
0 0 x 0 x 0 0 x x
0 x x x x x x 0 x
0 0 x 0 x 0 x 0 x
0 0 x 0 x x x 0 x
0 0 x 0 0 0 0 0 x
0 0 x x x x x x x
 
Zonă incorectă de culoare $x$ (nu apare în teste)
 
0 0 0 0 x 0 0 0 0
0 0 0 0 x x 0 0 0
0 0 0 x x x 0 0 0
0 0 0 x 0 0 0 0 0
0 0 0 x 0 0 0 0 0
0 0 0 x x x 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
h2. Cerinţă
 
Să se determine $K$, numărul de culori folosite, iar pentru fiecare culoare $i$, determinaţi numărul $Z{~i~}$ de zone în care apare, $D{~i~}$ de câte ori îşi schimbă direcţia (suma schimbăriilor de direcţie pentru fiecare zonă în care apare culoarea respectivă) şi $I{~i~}$ de câte ori se auto-intersectează (suma numărului de intersecţii pentru fiecare zonă).
h2. Date de intrare
Fişierul de intrare $pictura.in$ ...
Fişierul de intrare $pictura.in$ conţine pe prima linie numerele $N$ şi $M$. Pe fiecare din următoarele $N$ linii se află câte $M$ numere întregi care descriu matricea lui Mitruţ.
h2. Date de ieşire
În fişierul de ieşire $pictura.out$ ...
Fişierul de ieşire $pictura.out$ conţine pe prima linie numărul $K$ de culori folosite. Următoarele $K$ linii cuprind fiecare câte $3$ numere. Linia $i+1$ conţine numerele $Z{~i~}$, $D{~i~}$ şi $I{~i~}$ separate prin spaţii.
h2. Restricţii
* $... ≤ ... ≤ ...$
* $1 ≤ N, M ≤ 1000$
h2. Exemplu
table(example). |_. pictura.in |_. pictura.out |
| This is some
 text written on
 multiple lines.
| This is another
 text written on
 multiple lines.
| 6 6
 3 3 0 1 0 1
 0 3 0 1 0 0
 1 1 1 1 1 1
 0 0 0 1 0 1
 2 2 0 1 1 1
 0 2 2 0 0 0
| 3
 2 3 1
 1 2 0
 1 1 0
|
h3. Explicaţie
...
Sunt 3 culori în matricea dată:1, 2 şi 3.
Culoarea 1 apare în două zone, din care în una se auto-intersectează o dată şi îşi schimbă direcţia de trei ori, iar în cealaltă deloc.
Culoarea 2 apare într-o singură zonă şi îşi schimbă direcţia de două ori.
Culoarea 3 apare şi ea doar într-o zonă. Direcţia ei este schimbată o singură dată.
 
== include(page="template/taskfooter" task_id="pictura") ==

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

 
5498