Diferente pentru problema/nolife intre reviziile #5 si #6

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

h2. Date de intrare
Pe prima linie a fişierului de intrare $nolife.in$ se va afla un număr natural $N$ (numărul de noduri) şi un numar natural $M$ (numărul de muchii). Pe următoarele $M$ linii vor fi trei numere $x$, $y$ şi $z$, reprezentând faptul că există muchie între nodurile $x$ şi $y$ de lungime $$z. Pe următoarea linie se va afla un singur numar natural $Q$. Pe urmatoarele $Q$ linii vor fi câte două numere, $x$ şi $y$ – nodurile între care vrea să găsim un drum cât mai scurt.
Pe prima linie a fişierului de intrare $nolife.in$ se va afla un număr natural $N$ (numărul de noduri) şi un numar natural $M$ (numărul de muchii). Pe următoarele $M$ linii vor fi trei numere $x$, $y$ şi $z$, reprezentând faptul că există muchie între nodurile $x$ şi $y$ de lungime $z$. Pe următoarea linie se va afla un singur numar natural $Q$. Pe urmatoarele $Q$ linii vor fi câte două numere, $x$ şi $y$ – nodurile între care vrea să găsim un drum cât mai scurt.
h2. Date de ieşire

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.