Diferente pentru problema/nolife intre reviziile #2 si #6

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

h2. Date de intrare
Pe prima linie a fişierului de intrare $nolife.in$ se va afla un număr natural $N$ (numărul de noduri) şi un numar natural $M$ (numărul de muchii). Pe următoarele $M$ linii vor fi trei numere $x$, $y$ şi $z$, reprezentând faptul că există muchie între nodurile $x$ şi $y$ de lungime $$z. Pe următoarea linie se va afla un singur numar natural $Q$. Pe urmatoarele $Q$ linii vor fi câte două numere, $x$ şi $y$ – nodurile între care vrea să găsim un drum cât mai scurt.
Pe prima linie a fişierului de intrare $nolife.in$ se va afla un număr natural $N$ (numărul de noduri) şi un numar natural $M$ (numărul de muchii). Pe următoarele $M$ linii vor fi trei numere $x$, $y$ şi $z$, reprezentând faptul că există muchie între nodurile $x$ şi $y$ de lungime $z$. Pe următoarea linie se va afla un singur numar natural $Q$. Pe urmatoarele $Q$ linii vor fi câte două numere, $x$ şi $y$ – nodurile între care vrea să găsim un drum cât mai scurt.
h2. Date de ieşire
Tet ştie că viaţa e o competiţie, aşa că vă va puncta în felul următor: Pentru fiecare test veţi primi un scor brut, care reprezintă suma scorurilor pentru fiecare întrebare. Pentru fiecare întrebare primiţi $1$ punct dacă aflaţi un drum de lungime optimă, altfel veţi primi un număr de puncte calculat după formula:
!problema/nolife?img.png!
 
Ştim că sună complicat, dar doar vrea să zică că primiţi maxim $0.9$ puncte pentru orice scor neoptim, iar la fiecare abatere de $25%$ de la optim vi se înjumătăţeşte punctajul.
*Atentie!* Datorita imposibilitatii de a obtine scorul de 100 de puncte , evaluatorul va va oferi un punctaj normalizat cu cel al sursei oficiale.Astfel acesta va fi calculat dupa formula : <tex> 10.00 * \frac{punctaj-concurent}{punctaj-autor} </tex>
 
== include(page="template/taskfooter" task_id="nolife") ==

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.