Fişierul intrare/ieşire:mts.in, mts.outSursăLot Vaslui 2014 - Baraj 4 Juniori
AutorConstantin GalatanAdăugată deAlexandruValeanuAlexandru Valeanu AlexandruValeanu
Timp execuţie pe test0.15 secLimită de memorie20480 kbytes
Scorul tăuN/ADificultateN/A

Vezi solutiile trimise | Statistici

Mts

Alex a accesat fonduri europene şi a pus bazele unei afaceri profitabile, constând în creşterea viermilor de mătase. Viermii de mătase se hrănesc cu frunze de dud, iar Alex are mulţi duzi în grădină. El a observat că dacă aşează un vierme de mătase pe o frunză de dud, acesta va mânca toată frunza într-un timp care depinde doar de mărimea suprafaţei frunzei. 

Alex a decis să le aplice viermilor săi de mătase un test de inteligenţă. În acest scop, a pus în practică următorul experiment ştiinţific: pe o bară îngustă, liniară, a aşezat de la stânga la dreapta n frunze de dud având suprafeţele s1, s2, ..., sn, la distanţe x1, x2, ..., xn milimetri faţă de capătul din stânga. Alex a aşezat un vierme de mătase pe frunza cu numărul de ordine k. Pentru oricare frunză i, viermele de mătase va mânca frunza în si secunde, unde si este mărimea suprafeţei frunzei. După ce mănâncă în întregime o frunză, viermele porneşte imediat cu viteza de 1 milimetru/secundă spre următoarea frunză, care poate fi la stânga sau la dreapta sa. Altfel spus, el îşi poate schimba dacă e cazul, sensul de deplasare după ce mănâncă o frunză.

Alex ar dori să ştie care este numărul maxim de frunze de dud pe ar putea să le mănânce în întregime cel mai inteligent vierme de mătase pe care îl are, având la dispoziţie timpul de maxim t secunde.

Cerinţă

Cunoscând n, k, t, distanţele x1, x2, .., xn şi suprafeţele s1, s2, ..., sn cu semnificaţiile descrise mai sus, să se determine numărul maxim de frunze pe care un vierme de mătase poate să le mănânce în întregime, într-un timp cel mult egal cu t, dacă este plasat iniţial pe frunza k.

Date de intrare

Fişierul de intrare mts.in conţine pe prima linie trei numere naturale n k t separate prin câte un spaţiu, cu semnificaţia descrisă anterior.
Pe linia a doua se află n numere naturale s1, s2, ..., sn separate prin câte un spaţiu, reprezentând mărimea suprafeţelor celor n frunze.
Pe linia a treia se găsesc se găsesc n numere naturale x1, x2, ..., xn separate prin câte un spaţiu, reprezentând distanţele la care sunt aşezate cele n frunze de dud faţă de capătul din stânga a barei.

Date de ieşire

Pe prima linie a fişierului mts.out se va scrie un singur număr natural f reprezentând numărul maxim de frunze care pot fi mâncate de către cel mai inteligent vierme de mătase în timpul t.

Restricţii

  • 1 ≤ k ≤ n ≤ 200 000
  • 1 ≤ s1, s2, ..., sn ≤ 1000
  • 1 ≤ x1 < x2 < ... < xn ≤ 1 000 000
  • 1 ≤ t ≤ 2 000 000
  • Imediat cum ajunge la poziţia în care se găseşte o frunză de dud, viermele se opreşte şi începe să mănânce acea frunză. Nu va pleca din acea poziţie până când frunza nu va fi mâncată în întregime.

Exemplu

mts.inmts.outExplicaţie
3 2 9
4 2 5
1 5 6
2
Viermele va mânca 2 frunze: cele cu numerele de ordine 2 şi 3. Timpul total va fi: s2 + s3 + (x3 – x2) = 2 + 5 + 1 = 8
Dacă ar încerca să mănânce frunzele 2 şi 1, atunci timpul total ar fi: 
s2 + s1 + (x2 – x1) = 2 + 4 + (5 – 1) = 10 > 9
4 2 11
4 2 1 5
1 2 4 8
3
Viermele va mânca 3 frunze: cele cu numerele de ordine 2, 1 şi 3, exact în această ordine, în timpul total: s2 + s1 + s3 + 2*(x2–x1) +
+ (x3-x2) = 2 + 1 + 4 + 2*(2 – 1) + (4 – 2) = 11
Trebuie sa te autentifici pentru a trimite solutii. Click aici

Cum se trimit solutii?