Diferente pentru problema/minim intre reviziile #2 si #8

Diferente intre titluri:

minim
Minim

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="minim") ==
==Include(page="template/taskheader" task_id="minim")==
Poveste ...
Se considera un sir de $n$ numere intregi.
In problema vom lucra cu subsecvente. Precizam ca elementele unei subsecvente sunt elemente avand indici consecutivi in sirul considerat.
h2. Cerinta
...
Sa se determine subsecventa de suma minima a sirului care are lungimea minima. Daca exista mai multe astfel de subsecvente, sa se elimine cea care are indicele de inceput mai mic. Sa se elimine aceasta subsecventa din sir, apoi sa se determine o alta subsecventa de lungime minima printre cele care au suma minima dintre elementele ramase in sir. Sa se continue procedeul, pana cand sirul devine vid.
h2. Restrictii
h2. Date de Intrare
...
* Pe prima linie a fisierului $minim.in$ se afla numarul natural $n$, reprezentand dimensiunea sirului.
* Pe urmatoarele $n$ linii se afla cate un numar intreg.
h2. Date de intrare
h2. Date de Iesire
...
* In fisierul de iesire $minim.out$ se vor scrie $k$ triplete, unde $k$ este numarul subsecventelor depistate.
* Un triplet aflat pe cea de a $i-a$ linie a fisierului este format din numerele $s$, $p$, $u$, unde $s$ reprezinta suma celei de a $i-a$ subsecvente, $p$ reprezinta indicele primului element al subsecventei, iar $u$ este indicele ultimului element al subsecventei. Indicii $p$ si $u$ sunt indicii elementelor respective in sirul original.
* Cele trei numere vor fi despartite prin cate un spatiu.
h2. Date de iesire
h2. Restrictii si precizari
...
* $5 ≤ n ≤ 1000$
* $-10000 ≤ nr[i] ≤ 10000 (i = 1, 2, ..., n)$
h2. Exemplu
| minim.in | minim.out |
| linia1
linia2
linia3
| linia1
linia2
|
table(example). |_. minim.in |_. minim.out |
| 10
 6
 -8
 -2
 -4
 -6
 20
 -10
 -3
 12
 -19
| -20 2 5
 -20 7 10
 6 1 1
 20 6 6 |
 
==Include(page="template/taskfooter" task_id="minim")==
 
== include(page="template/taskfooter" task_id="minim") ==

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

 
964