Diferente pentru problema/maxd intre reviziile #26 si #27

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

h2. Restrictii
* $1 ≤ $a$ ≤ $b$ ≤ 2000000000$.
* $0 ≤ $b$ - $a$ ≤ 20000$.
* $1 ≤ $a$ ≤ $b$ ≤ 2.000.000.000$.
* $0 ≤ $b$ - $a$ ≤ 20.000$.
h2. Exemplu

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.