Diferente pentru problema/maxd intre reviziile #25 si #27

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

h2. Restrictii
* $1 ≤ $a$ ≤ $b$ ≤ 2000000000$.
* $0 ≤ $b$ - $a$ ≤ 20000$.
* $1 ≤ $a$ ≤ $b$ ≤ 2.000.000.000$.
* $0 ≤ $b$ - $a$ ≤ 20.000$.
h2. Exemplu
== include(page="template/taskfooter" task_id="maxd") ==
==SmfTopic(topic_id="2066")==
 

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

 
2066