Diferente pentru problema/matperm intre reviziile #1 si #4

Diferente intre titluri:

matperm
Matperm

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="matperm") ==
Poveste şi cerinţă...
Fie o matrice $A$ de dimensiune $NxN$ cu numere naturale. Permanentul matricei este suma tuturor produselor $A[1, p[ 1 ]] x A[2, p[ 2 ]] x ... x A[N, p[ N ]]$ pentru toate permutarile posibile $p$ ale elementelor ${1, 2, ..., N}$. De exemplu, permanentul unei matrici $2x2$ este: $P=A[1,1]xA[2,2] + A[1,2]xA[2,1]$.
 
Fiind data o matrice $A$, sa se calculeze permanentul acesteia modulo $9901$.
h2. Date de intrare
Fişierul de intrare $matperm.in$ ...
Pe prima linie a fisierului de intrare $matperm.in$ se afla numarul intreg $N$. In continuare urmeaza $N$ linii cu cate $N$ valori fiecare, reprezentand elementele matricei. Toate numerele de pe aceeasi linie sunt separate prin cate un spatiu.
h2. Date de ieşire
În fişierul de ieşire $matperm.out$ ...
Fisierul de iesire $matperm.out$ va contine un singur numar, permanentul modulo $9901$.
h2. Restricţii
* $... ≤ ... ≤ ...$
* $2 ≤ N ≤ 20$
* $0 ≤ A[i,j] ≤ 10.000$
* Pentru $30%$ dintre teste, $N ≤ 10$
* Pentru $70%$ dintre teste, $N ≤ 16$
h2. Exemplu
table(example). |_. matperm.in |_. matperm.out |
| This is some
  text written on
  multiple lines.
| This is another
  text written on
  multiple lines.
| 3
1 2 3
4 5 6
7 8 9
|450
|
h3. Explicaţie
 
...
 
== include(page="template/taskfooter" task_id="matperm") ==

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.