Diferente pentru problema/locala intre reviziile #9 si #15

Diferente intre titluri:

locala
Locala

Diferente intre continut:

h2. Date de intrare
Fişierul de intrare $locala.in$ contine pe primul rand pe $N$ $NA$ $NB$.
Fişierul de intrare $locala.in$ contine pe primul rand pe $N$, $NA$ şi $NB$.
Pe al doilea rand apar $NA$ numere naturale distincte ce reprezinta elementele lui $A$.
Pe al treilea rand apar $NB$ numere naturale distincte ce reprezinta elementele lui $B$.
h2. Restricţii
* $N &le& 300000$
* $1 ≤ N ≤ 300.000$
* Un minim local este un element al permutarii ai carui vecini sunt mai mari ca el.
* Un maxim local este un element al permutarii ai carui vecini sunt mai mici ca el.
* Doua elemente sunt vecine daca sunt pe pozitii consecutive.
h2. Exemplu

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.