Diferente pentru problema/ktree intre reviziile #6 si #5

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

h2. Restrictii
* $1 < N < 200$
* $1 ≤ M < N$
* $1 ≤ K < N$
* $M + K ≤ N$
* ceva  legat de N
h2. Exemplu

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.