Diferente pentru problema/knumere intre reviziile #20 si #1

Diferente intre titluri:

Knumere
knumere

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="knumere") ==
Se dau N numere intregi in ordine crescatoare. Sa se elimine $K$ numere dintre acestea, astfel incat diferenta maxima dintre oricare doua numere consecutive ramase sa fie minima.
Poveste şi cerinţă...
h2. Date de intrare
Fişierul de intrare $knumere.in$ contine pe prima linie numerele $N$ si $K$, iar pe urmatoarea linie cele $N$ numere in ordine crescatoare.
Fişierul de intrare $knumere.in$ ...
h2. Date de ieşire
În fişierul de ieşire $knumere.out$ veti afisa diferenta ceruta.
În fişierul de ieşire $knumere.out$ ...
h2. Restricţii
* Toate numerele din fisierul de intrare sunt in intervalul $[-10^9^, 10^9^]$
* $3 ≤ N ≤ 1 000 000$
* $1 ≤ K ≤ N-2$
* $... ≤ ... ≤ ...$
h2. Exemplu
table(example). |_. knumere.in |_. knumere.out |
| 6 2
  -1 3 5 11 19 35
| 6
| This is some
  text written on
  multiple lines.
| This is another
  text written on
  multiple lines.
|
h3. Explicaţie
 
...
 
== include(page="template/taskfooter" task_id="knumere") ==

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

5130