Diferente pentru problema/kdrum intre reviziile #9 si #10

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

$6 1 *1*$
Prima solutie are produsul numerelor de pe drum $30$, in timp ce a doua are produsul $6$. Ambele numere sunt divizibile cu $6$.
Prima solutie are produsul numerelor de pe drum $6$, in timp ce a doua are produsul $30$. Ambele numere sunt divizibile cu $6$.
== include(page="template/taskfooter" task_id="kdrum") ==

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.