Diferente pentru problema/kdrum intre reviziile #4 si #5

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

h2. Exemplu
table(example). |_. kdrum.in |_. kdrum.out |
| This is some
  text written on
  multiple lines.
| This is another
  text written on
  multiple lines.
| 3 3 6
1 1 3 3
1 3 5
1 0 2
6 1 1
| 5
|
h3. Explicaţie
...
Cele doua solutii posibile sunt:
 
$*1* 3 5$
$*1* 0 2$
$*6 1 1*$
 
sau
 
$*1 3 5*$
$1 0 *2*$
$6 1 *1*$
 
 
Prima solutie are produsul numerelor de pe drum $30$, in timp ce a doua are produsul $6$. Ambele numere sunt divizibile cu $6$.
== include(page="template/taskfooter" task_id="kdrum") ==

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.