Diferente pentru problema/guvern intre reviziile #2 si #3

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="guvern") ==
Poveste şi cerinţă...
Din pricina tuturor abilităţilor speciale pe care le-a arătat până acum, TractoMarm a fost angajat de Serviciile Secrete sa spioneze guvernul unei ţări străine. Guvernul este format din $N$ miniştii, aflaţi într-o ierarhie sub formă de arbore (graf conex aciclic neorientat), în care nodul 1 reprezintă rădăcina (primul ministru). Pentru fiecare ministru se cunoaşte un număr, reprezentând gradul de cooperare al acestuia cu Serviciile Secrete. TractoMarm trebuie să selecteze o mulţime cât mai mare de miniştrii dintre cei $N$, respectând *simultan* următoarele cerinţe ale Serviciilor Secrete: 1. un ministru selectat trebuie sa aibă gradul de cooperare mai mare decat toţi ministrii selectaţi aflaţi in subordinea lui; 2. fie $y$ gradul de cooperare al unui ministru selectat (fie acesta $x$); dintre toti miniştrii pe drumul de la $x$ la $1$ *trebuie* selectat cel care are gradul de cooperare minim *şi* mai mare sau egal decât $y$.
Dacă doriţi să îi luaţi locul lui TractoMarm, trebuie să vă arătaţi vrednici şi să rezolvaţi această problema!
h2. Date de intrare
Fişierul de intrare $guvern.in$ ...
Fişierul de intrare $guvern.in$ conţine pe prima linie $N$, numărul de miniştrii. Pe următoarele $N - 1$ linii se vor afla perechi de numere $(x, y)$ reprezentând ca există o relaţie directă între miniştrii $x$ si $y$.
Următoarele $N$ linii conţin $N$ numere naturale *distincte*, a $i$-a linie conţinând gradul de cooperare al ministrului $i$.
h2. Date de ieşire
În fişierul de ieşire $guvern.out$ ...
În fişierul de ieşire $guvern.out$ va fi afişată o singură linie, reprezentând numărul maxim de miniştrii pe care îi poate selecta, conform regulilor Serviciilor Secrete.
h2. Restricţii
* $... ≤ ... ≤ ...$
* $1 ≤ N ≤ 200 000$
* $-10^9^ ≤ gradul de cooperare al unui ministru ≤ 10^9^$
h2. Exemplu

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.