Diferente pentru problema/galagie intre reviziile #1 si #16

Diferente intre titluri:

galagie
Galagie

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="galagie") ==
Poveste şi cerinţă...
Toată lumea ştie că în pauzele dintre orele de liceu se face foarte multă gălăgie. O anumită clasă deţine recordul pentru acest nivel de gălăgie, iar voi vreţi să îl aflaţi. Clasa este formată din $N$ elevi, care sunt aşezaţi într-un singur rând. Fiecare pereche de elevi poartă o conversaţie simultan (deci fiecare elev poartă o conversaţie cu toţi ceilalţi $N-1$ elevi). Atunci când un elev $i$ vorbeşte cu un alt elev $j$, pentru ca $i$ să se poată face auzit, trebuie să genereze sunete cu un volum, în decibeli, egal cu distanţa dintre $i$ şi $j$. Calculaţi volumul total generat de toţi cei $N$ elevi.
h2. Date de intrare
Fişierul de intrare $galagie.in$ ...
Pe prima linie a fişierului $galagie.in$ se află numărul $N$, reprezentând numărul de elevi. Pe fiecare din următoarele $N$ linii se află câte un număr natural, reprezentând poziţia unui elev în rând, relativ la începutul rândului.
h2. Date de ieşire
În fişierul de ieşire $galagie.out$ ...
Pe singura linie a fişierului $galagie.out$ se va afla un singur număr, reprezentând volumul total modulo $1.000.000.007$.
h2. Restricţii
* $... ≤ ... ≤ ...$
* $2 ≤ N ≤ 100.000$
* Poziţiile elevilor sunt numere naturale cuprinse între $0$ şi $10^9^$ (sala de clasă este foarte mare)
* Pot exista mai mulţi elevi în aceeşi poziţie, caz în care distanţa dintre ei se consideră $0$
h2. Exemplu
table(example). |_. galagie.in |_. galagie.out |
| This is some
  text written on
  multiple lines.
| This is another
  text written on
  multiple lines.
| 3
2
5
3
|12
|
h3. Explicaţie
...
Primul elev comunică cu ceilalţi doi elevi şi generează, pentru a se putea face auzit, un volum egal cu {$|2-5| + |2-3| = 4$} decibeli. Al doilea elev generează un volum egal cu {$|5-2| + |5-3| = 5$} decibeli. Ultimul elev generează un volum de {$|3-2| + |3-5| = 3$} decibeli. Volumul total generat este egal cu $4+5+3 = 12$ decibeli.
== include(page="template/taskfooter" task_id="galagie") ==

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

 
4821