Diferente pentru problema/g2 intre reviziile #1 si #3

Diferente intre titluri:

g2
G2

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="g2") ==
Poveste şi cerinţă...
G se gândeşte la un număr natural $n$ şi se întreabă care este cel mai mic număr natural cu produsul cifrelor egal cu $n$.
 
h3. Cerinţă
 
Determinaţi cel mai mic număr natural $c{~1~}c{~2~}...c{~m~}$ astfel încât $c{~1~} * c{~2~} * ... * c{~m~} = n$.
h2. Date de intrare
Fişierul de intrare $g2.in$ ...
Fişierul de intrare $g2.in$ conţine pe prima linie numărul natural $n$.
h2. Date de ieşire
În fişierul de ieşire $g2.out$ ...
În fişierul de ieşire $g2.out$ veţi afişa numărul căutat sau $0$ în cazul în care nu există un astfel de număr.
h2. Restricţii
* $... ≤ ... ≤ ...$
* $1 ≤ n ≤ 10^9^$
h2. Exemplu
table(example). |_. g2.in |_. g2.out |
| This is some
  text written on
  multiple lines.
| This is another
  text written on
  multiple lines.
| 108
| 269
|
h3. Explicaţie
 
...
 
== include(page="template/taskfooter" task_id="g2") ==

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

 
4729