Diferente pentru problema/functii intre reviziile #14 si #1

Diferente intre titluri:

Functii
functii

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="functii") ==
In timpul orei de matematica, Anca, fata obraznica, nu era prea atenta in timp ce profesoara preda la tabla notiuni mai avansate despre functii. Profesoara suparata din cauza acestui lucru i-a dat o tema speciala. Ea trebui sa numere cate functii surjective definite pe multimea { {$1$},{$2$},{$3$},{$4$}..{$n$} } cu valori in multimea numerelor { {$0$},{$-1$},{$1$} } exista astfel incat |{$f$}({$1$})| + |{$f$}({$2$})| + .. |{$f$}({$n$})| ={$S$} (toate sunt in modul) . Ajutati-o pe saraca fata si veti fi rasplatiti (cu $100$ de puncte).
Poveste si cerinta...
h2. Date de intrare
Pe prima linie a fisierului $functii.in$ se vor gasi numerele $n$ si $s$ avand semnificatia de mai sus.
...
h2. Date de iesire
Pe prima linie a fisierului $functii.out$ se va gasi numarul de functii care respecta conditia din enunt. Deoarece pot fi destul de multe functii afisati rezultatul modulo $30103$.
...
h2. Restrictii
* $1 ≤ n ≤ 10000$
* $... ≤ ... ≤ ...$
h2. Exemplu
table(example). |_. functii.in |_. functii.out |
| 5 3 | 60 |
| This is some
  text written on
  multiple lines.
| This is another
  text written on
  multiple lines.
|
 
h3. Explicatie
 
...
== include(page="template/taskfooter" task_id="functii") ==
 
 
 

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

2198