Diferente pentru problema/fabrica intre reviziile #1 si #8

Diferente intre titluri:

fabrica
Fabrica

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="fabrica") ==
Poveste şi cerinţă...
Ce curând, Dorel a renunţat să mai lucreze ca şi constructor de drumuri şi s-a angajat la proaspăta fabrică de doze de bere de lânga Timişoara. Sarcina lui este următoarea: având iniţial $N$ doze goale, el trebuie să treacă aceste doze prin două procese: procesul $A$, în care se toarnă bere în doze şi procesul $B$ în care se sigileaza dozele. Bineînţeles, deoarece nimeni nu ar cumpăra o doză de bere goala, ordinea proceselor trebuie sa fie mai întâi $A$ şi după aceea $B$. Se ştie că procesul $A$ poate fi executat pe oricare din cele $Nr{~A~}$ procesoare asociate, pentru fiecare procesor cunoscându-se timpul în care îşi îndeplineşte sarcina (să umple doza cu bere). La fel, procesul $B$ poate fi executat pe oricare din cele $Nr{~B~}$ procesoare asociate, pentru fiecare procesor cunoscându-se timpul în care îşi îndeplineşte sarcina (să sigileze doza).
Dorel vrea să termine treaba cât mai repede, ca să poată după aceea să îşi savureze munca. Astfel el trebuie să determine timpul minim în care cele $N$ doze sunt umplute cu bere şi sigilate.
Deoarece v-a promis o cotă parte din cele N doze, voi trebuie să îl ajutaţi să determine acest timp minim.
h2. Date de intrare
Fişierul de intrare $fabrica.in$ ...
Fişierul de intrare $fabrica.in$ conţine pe prima linie $N$, $Nr{~A~}$ şi $Nr{~B~}$.
Următoarele $Nr{~A~}$ linii conţin $Nr{~A~}$ numere, al i-a linie continând timpul de execuţie pe al i-lea procesor asociat lui $A$.
Următoarele $Nr{~B~}$ linii conţin $Nr{~B~}$ numere, al i-a linie continând timpul de execuţie pe al i-lea procesor asociat lui $B$.
h2. Date de ieşire
În fişierul de ieşire $fabrica.out$ ...
Fişierul de ieşire $fabrica.out$ va conţine două numere: primul reprezintă timpul minim în care cele $N$ doze sunt trecute prin procesul $A$ şi al doilea reprezintă timpul minim în care cele $N$ doze sunt trecute prin procesul $A$ *şi* prin procesul $B$.
h2. Restricţii
* $... ≤ ... ≤ ...$
* $1 ≤ N ≤ 100 000$
* $1 ≤ Nr{~A~}, Nr{~B~} ≤ 50 000$
* $1 ≤ timpul de executie pe un procesor ≤ 10 000 000$
* Pentru calcularea primei corecta a primei cerinte se acorda 20% din punctaj
* Rezultatul intra pe 32 biti (berile se fac repede)
* *Atentie* Un procesor poate procesa maxim o cutie de bere la un moment dat
h2. Exemplu
table(example). |_. fabrica.in |_. fabrica.out |
| This is some
  text written on
  multiple lines.
| This is another
  text written on
  multiple lines.
| 3 2 2
1
1
1
1
| 2 3
|
h3. Explicaţie
 
...
 
== include(page="template/taskfooter" task_id="fabrica") ==

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

 
5576