Fişierul intrare/ieşire:eq4.in, eq4.outSursăOJI 2018, Clasa a 10-a
AutorStelian CiureaAdăugată deAndrei1998Andrei Constantinescu Andrei1998
Timp execuţie pe test1.5 secLimită de memorie65536 kbytes
Scorul tăuN/ADificultateN/A

Vezi solutiile trimise | Statistici

Eq4

Se dă o expresie matematică în care pot să apară literele x, y, z, t, cifre şi semnele + sau -.
Cifrele alăturate formează numere. Literele reprezintă variabile. O variabilă poate fi precedată de un număr. Între variabilă şi numărul care o precede nu există alte caractere. Un grup format dintr-o literă şi, eventual, un număr care o precede formează un monom. Un monom nu conţine mai multe litere. Numărul care apare într-un monom se numeşte coeficient.
Expresia poate să conţină şi numere care nu sunt urmate de o variabilă. Aceste numere se numesc termeni liberi.
Expresia este deci alcătuită din monoame şi termeni liberi. Fiecare monom şi fiecare termen liber este precedat de unul dintre semnele + sau -.

Exemple:

Exemple corecteExemple incorecte
-x+100
x+100
(x nu este precedat de + sau -)
+3x+2y-3z+7x-15-3+8z-7y+x+y-3zt
(3zt nu este monom, deoarece conţine două litere)
+10x-7y+3x-7+5z-8t-z-x-y+3-x + y -34*t + 5z - 5u
(în expresie apar caractere nepermise, în acest caz spaţii, litera u şi semnul *)

Valoarea matematică a unei expresii este valoarea care se obţine dacă înlocuim literele care apar în expresie cu valori numerice şi efectuăm calculele. Valoarea unui monom se obţine înmulţind coeficientul monomului cu valoarea pe care o are variabila care apare în respectivul monom. De exemplu, valoarea expresiei +3x pentru x = 2 este 6.

Cerinţă

Fiind dată o expresie corectă, să se determine:

 1. Valoarea matematică a expresiei dacă x,y,z şi t au valoarea 1.
 2. Numărul de cvartete distincte (x, y, z, t), de valori întregi care aparţin unui interval dat [a, b], pentru care expresia matematică corespunzătoare expresiei date este egală cu o valoare dată E. Două cvartete sunt distincte dacă există cel puţin o poziţie pentru care valorile corespunzătoare sunt diferite.

Date de intrare

Datele de intrare se citesc din fişierul eq4.in, care are următoarea structură:

 • Pe prima linie se află numărul natural C, care poate fi egal cu 1 sau 2, în funcţie de cerinţa ce trebuie rezolvată;
 • Pe a doua linie se află expresia dată;
 • Pe a treia linie se află valorile a b E, separate prin câte un spaţiu.

Date de ieşire

Datele de ieşire se vor scrie în fişierul eq4.out astfel:

 • Dacă C = 1, pe prima linie se va scrie răspunsul la cerinţa 1;
 • Dacă C = 2, pe prima linie se va scrie răspunsul la cerinţa 2.

Restricţii

 • Coeficienţii sunt numere naturale, având cel mult 4 cifre;
 • 2 ≤ lungimea expresiei ≤ 100 000;
 • -500 ≤ a ≤ b ≤ 500;
 • -1015 ≤ E ≤ 1015;
 • Testele care au C = 1 totalizează 20 de puncte;
 • Testele care au C = 2 totalizează 70 de puncte;
 • În cel puţin 30% dintre teste, în expresia dată apar cel mult trei dintre literele x, y, z sau t;
 • Conform regulamentului OJI, se vor acorda 10 puncte din oficiu (pentru rezolvarea exemplelor).

Exemplu

eq4.ineq4.outExplicaţie
1
+10x-7y+3x-7+5z-8t-z-x-y+3
-1 1 0
-4
Se rezolvă cerinţa 1:
Valoarea expresiei este: 10 - 7 + 3 - 7 + 5 - 8 - 1 - 1 - 1 + 3 = -4
1
-x+1
-1 1 0
0Se rezolvă cerinţa 1:
Valoarea expresiei este -1 + 1 = 0
2
+10x-7y+3x-7+5z-8t-z-x-y+3
-1 1 0
8Se rezolvă cerinţa 2:
Sunt 8 cvartete: (-1, -1, 0, -1), (0, -1, -1, 0), (0, -1, 1, 1), (0, 0, -1, -1), (0, 0, 1, 0),
(0, 1, 1, -1), (1, 0, 0, 1), (1, 1, 0, 0) pentru care expresia este egală cu 0.
2
-x+1+0z
-1 1 0
27Se rezolvă cerinţa 2:
Sunt 27 cvartete: (1, -1,-1, -1), (1, -1, -1, 0), (1, -1, -1, 1), (1, -1, 0, -1), (1, -1, 0, 0), (1, -1, 0, 1) etc.
pentru care expresia este egala cu 0.
Trebuie sa te autentifici pentru a trimite solutii. Click aici

Cum se trimit solutii?