Diferente pentru problema/elmaj intre reviziile #1 si #2

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="elmaj") ==
Poveste şi cerinţă...
 
    Suiram are o noua cerinta pentru voi. El va da un vector cu $n$ elemente si va roaga sa gasiti elementul sau majoritar. Un element este considerat majoritar daca apre de cel putin $n/2+1$ ori in vector.
 
h2. Date de intrare
Fişierul de intrare $elmaj.in$ ...
Fişierul de intrare $elmaj.in$ va contine un numar $n$ pe primul rand si pe al doilea rand cele $n$ elemente ale vectorului.
h2. Date de ieşire
În fişierul de ieşire $elmaj.out$ ...
În fişierul de ieşire $elmaj.out$ trebuie sa afisati pe un singur rand 2 numere: elementul majoritar, urmat de numarul sau de aparitii in vector. In caz ca vectorul nu are element majoritar afisati doar -1.
h2. Restricţii
* $... ≤ ... ≤ ...$
* $ N &le 1000000;  Vi &le 2*10^9; ...$
h2. Exemplu
table(example). |_. elmaj.in |_. elmaj.out |
| This is some
  text written on
  multiple lines.
| This is another
  text written on
  multiple lines.
| 7
  3 4 4 3 3 3 2 3
| 3 4
|
h3. Explicaţie
 
...
 
http://infoarena.ro/problema-majoritatii-votului
== include(page="template/taskfooter" task_id="elmaj") ==

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.