Diferente pentru problema/echilibru intre reviziile #1 si #15

Diferente intre titluri:

echilibru
Echilibru

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="echilibru") ==
Poveste şi cerinţă...
Fie o multime de $2 * N$ pietre de diferite greutati. Sa se determine daca acestea pot fi partitionate in doua submultimi de cardinal egal (aceelasi numar de elemente = $N$) astfel incat daca punem pe cele doua talere ale unei balante cele doua submultimi de pietre, balanta se afla in echilibru.
h2. Date de intrare
Fişierul de intrare $echilibru.in$ ...
Fişierul de intrare $echilibru.in$ contine pe prima linie numarul de teste $T$. Pe urmatoarele $T$ linii se afla descrierile fiecarui test:
Primul numar este $N$ si este urmat de $2 * N$ numere $G{~i~}$, greutatea fiecarei pietre. Aceste numere sunt separate printr-un singur spatiu.
h2. Date de ieşire
În fişierul de ieşire $echilibru.out$ ...
Pentru fiecare test raspunsul poate fi codificat prin $1$ sau $0$, daca se poate sau nu sa se partitioneze pietrele in doua submultimi de cardinal si suma egale. In fisierul $echilibru.out$ afisati un singur numar, care reprezinta valoarea in baza $10$ a numarului care e reprezentat de $T$ biti cu valoarea codificarii raspunsului pentru fiecare test in ordine.
h2. Restricţii
* $... ≤ ... ≤ ...$
* $1 ≤ N ≤ 8$
* $1 ≤ T ≤ 30$
* $0 ≤ G{~i~} ≤ 10^6^$
h2. Exemplu
table(example). |_. echilibru.in |_. echilibru.out |
| This is some
  text written on
  multiple lines.
| This is another
  text written on
  multiple lines.
| 4
  2 4 7 6 3
  2 4 8 6 7
  3 2 4 6 2 5 3
  3 1 2 3 4 5 6
| 10
|
h3. Explicaţie
...
Pentru primul test raspunsul e $1$ (4 + 6 = 7 + 3), pentru al 2-lea raspunsul e $0$ (nu se poate partitiona), pentru testul 3 raspunsul e $1$ (2 + 4 + 5 = 6 + 2 + 3), iar pentru ultimul test raspunsul e $0$ (nu se poate partitiona).
 
1010{~(2)~} = 10{~(10)~} (primul test va determina valoarea celui mai semnificativ bit, al doilea test celui de-al doilea bit si asa mai departe ...)
 
 
== include(page="template/taskfooter" task_id="echilibru") ==

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

 
9724