Fişierul intrare/ieşire:ec.in, ec.outSursăONI 2011, clasa a 9-a
AutorDoru Popescu AnastasiuAdăugată deeudanipEugenie Daniel Posdarascu eudanip
Timp execuţie pe test1.6 secLimită de memorie8192 kbytes
Scorul tăuN/ADificultateN/A

Vezi solutiile trimise | Statistici

Ec

Alexandru are la dispoziţie un tablou pătratic de dimensiune N cu numere întregi şi K ecuaţii de tipul I şi II. Ecuaţiile de tipul I sunt de forma: ax+b=c , cu a , b , c numere naturale, iar ecuaţiile de tipul II sunt de forma: ax^2+bx+c=d , cu a , b , c , d numere naturale.
Alexandru îşi propune să determine pentru fiecare tip de ecuaţie: numărul lor şi câte dintre ele au rădăcinile în tabloul dat.

Să se scrie un program care determină numărul de ecuaţii de tipul I, câte dintre acestea au exact o rădăcină în tablou, respectiv numărul de ecuaţii de tipul II şi câte dintre acestea au exact ambele rădăcini în tablou.

Date de intrare

Fişierul de intrare ec.in va conţine: pe prima linie numerele naturale N şi K separate printr-un spaţiu, pe următoarele N linii elementele tabloului separate prin câte un spaţiu, iar pe următoarele K linii ecuaţiile în forma din enunţ, câte una pe fiecare linie.

Date de ieşire

Fişierul de ieşire ec.out va conţine pe prima linie două numere separate printr-un spaţiu reprezentând numărul de ecuaţii de tipul I, respectiv numărul de ecuaţii de tipul I care au exact o rădăcină, aflată în tablou, iar pe a doua linie tot două numere separate printr-un spaţiu reprezentând numărul de ecuaţii de tipul II, respectiv numărul de ecuaţii de tipul II cu exact două rădăcini, ambele rădăcini în tablou.

Restricţii

  • 1 ≤ N ≤ 500
  • 1 ≤ K ≤ 1000
  • Elementele tabloului sunt numere întregi cu maxim 4 cifre fiecare;
  • La fiecare ecuaţie de tipul I a,b,c vor fi precizate, chiar dacă acestea au valoarea 0 sau 1, (de exemplu x+2=3 va apare 1x+2=3).
  • La fiecare ecuaţie de tipul II a,b,c,d vor fi precizate, chiar dacă acestea au valoarea 0 sau 1, (de exemplu x2+1=3 va apare 1x^2+0x+1=3).
  • Pentru ecuaţiile de tipul I a,b,c sunt numere naturale cu maxim 4 cifre;
  • Pentru ecuaţiile de tipul II a,b,c,d sunt numere naturale cu maxim 4 cifre;
  • Se va acorda: 10% din punctaj pentru numărul de ecuaţii de tipul I, 30% din punctaj pentru câte dintre ele au exact o rădăcină în tablou, 20% din punctaj pentru numărul de ecuaţii de tipul II şi 40% din punctaj pentru câte dintre ele au exact ambele rădăcini în tablou.

Exemplu

ec.inec.out
2 5
1 2
2 -1
1x+0=0
20x^2+40x+20=0
101x+200=402
2x^2+1x+4=0
1x^2+1x+3=5
2 1
3 1

Explicaţie

Prima ecuaţie este de tipul I si are rădăcina 0, care nu se găseşte în tablou.
A doua ecuaţie este de tipul II şi are două rădăcini egale cu -1, care se găsesc în tablou.
A treia ecuaţie este de tipul I şi are rădăcina 2, care se găseşte în tablou.
A patra ecuaţie este de tipul II şi nu are rădăcinile în tablou.
A cincea ecuaţie este de tipul II şi are rădăcinile -2 şi 1, dar nu sunt amândouă în tablou.

Trebuie sa te autentifici pentru a trimite solutii. Click aici

Cum se trimit solutii?

remote content