Diferente pentru problema/easygraph intre reviziile #12 si #18

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

h2. Date de intrare
Fişierul de intrare $easygraph.in$ conţine pe prima linie numărul de teste, $T$. În continuare, pentru fiecare test, se vor găsi pe prima linie două numere naturale $N$ şi $M$, având semnificaţia din enunţ. Pe cea de-a doua linie, se vor găsi $N$ numere naturale, elementele vectorului $v[i]$. Pe următoarele $M$ linii se vor găsi câte două numere $x$ şi $y$, cu semnificaţia că există un arc de la nodul $x$ la nodul $y$.
Fişierul de intrare $easygraph.in$ conţine pe prima linie numărul de teste, $T$. În continuare, pentru fiecare test, se vor găsi pe prima linie două numere naturale $N$ şi $M$, având semnificaţia din enunţ. Pe cea de-a doua linie, se vor găsi $N$ numere întregi, elementele vectorului $v[i]$. Pe următoarele $M$ linii se vor găsi câte două numere $x$ şi $y$, cu semnificaţia că există un arc de la nodul $x$ la nodul $y$.
h2. Date de ieşire
h2. Restricţii
* $T = 20$
* $1 ≤ N ≤ 2.000$
* $1 ≤ M ≤ 4.000$
* $1 ≤ N ≤ 15.000$
* $1 ≤ M ≤ 30.000$
* $-10^6^ ≤ v[i] ≤ 10^6^$
* $Pot exista mai multe arce între aceleaşi noduri X şi Y.$
* $Lanţul găsit de sumă maximă trebuie să conţină cel puţin 1 nod.$
h2. Exemplu

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

 
9416