Diferente pentru problema/culori4 intre reviziile #4 si #6

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="culori4") ==
Vi se da un numar natural $N$ si o matrice cu $N$ linii si $N$ coloane. Fiecare element din matrice este fie $1$, $2$, $3$, $4$, $5$ sau $?$. Vi se cere sa spuneti in cate moduri pot fi completate elementele $?$ cu valori de la $1$ la $5$ astfel incat in matrice la final sa *nu* se afle $doua$ elemente adiacente cu aceeasi valoare.
Vi se da un numar natural $N$ si o matrice cu $N$ linii si $N$ coloane. Fiecare element din matrice este fie $1$, $2$, $3$, $4$, $5$ fie $?$. Vi se cere sa spuneti in cate moduri pot fi completate elementele $?$ cu valori de la $1$ la $5$ astfel incat matricea sa *NU* contina doua elemente adiacente egale.
h2. Date de intrare

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

 
8376