Diferente pentru problema/cntper intre reviziile #9 si #13

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="cntper") ==
Cate siruri neperiodice de lungime $N$ cu caractere de la $a$ la $z$ exista? Se dau $T$ teste.
Raspundeti la $T$ intrebari de forma: Cate siruri neperiodice de lungime $N$ cu caractere de la $a$ la $z$ exista?
h2. Date de intrare
h2. Date de ieşire
Fişierul de ieşire $cntper.out$ va contine $T$ linii, fiecare linie continand raspunsul pentru cel de al $T$-ulea test $modulo 666013$.
Fişierul de ieşire $cntper.out$ va contine $T$ linii, fiecare linie continand raspunsul pentru cel de al $T$-lea test, $modulo 666013$.
h2. Restricţii
* $1 ≤ N ≤ 1.000.000$
* $1 ≤ T ≤ 200.000$
* Un sir S se considera periodic daca exista un alt sir P, astfel incat S se obtine prin concatenarea sirului P de mai multe ori. De exemplu, sirul $abcabc$ este periodic deoarece are perioada $abc$, iar sirul $abcabd$ nu este periodic.
* un sir de lungime $1$ nu este considerat periodic
* Un sir S se considera periodic daca exista un alt sir P, astfel incat S se obtine prin concatenarea sirului P de mai multe ori. De exemplu, sirul $abcabc$ este periodic deoarece se poate obtine din sirul $abc$ cu perioada 2, iar sirul $abcabd$ nu este periodic.
* Un sir de lungime $1$ nu este considerat periodic
h2. Exemplu

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

 
10203