Diferente pentru problema/cntper intre reviziile #4 si #13

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="cntper") ==
Cate siruri neperiodice de lungime $N$ cu caractere de la $a$ la $z$ exista ?
Raspundeti la $T$ intrebari de forma: Cate siruri neperiodice de lungime $N$ cu caractere de la $a$ la $z$ exista?
h2. Date de intrare
Fişierul de intrare $cntper.in$ va contine numarul natural $N$
Fişierul de intrare $cntper.in$ va contine pe prima linie un numar natural $T$. Pe urmatoarele $T$ linii cate un numar natural $N$.
h2. Date de ieşire
Fişierul de ieşire $cntper.out$ va contine un singur numar natural reprezentand raspunsul $modulo 666013$
Fişierul de ieşire $cntper.out$ va contine $T$ linii, fiecare linie continand raspunsul pentru cel de al $T$-lea test, $modulo 666013$.
h2. Restricţii
* $1 ≤ N ≤ 1.000.000.000.000$
* Um sir neperiodic este un sir care nu are perioada
* $1 ≤ N ≤ 1.000.000$
* $1 ≤ T ≤ 200.000$
* Un sir S se considera periodic daca exista un alt sir P, astfel incat S se obtine prin concatenarea sirului P de mai multe ori. De exemplu, sirul $abcabc$ este periodic deoarece se poate obtine din sirul $abc$ cu perioada 2, iar sirul $abcabd$ nu este periodic.
* Un sir de lungime $1$ nu este considerat periodic
h2. Exemplu
table(example). |_. cntper.in |_. cntper.out |
| This is some
  text written on
  multiple lines.
| This is another
  text written on
  multiple lines.
|1
2
| 650
|
h3. Explicaţie
 
...
 
== include(page="template/taskfooter" task_id="cntper") ==

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

 
10203