Diferente pentru problema/centrale intre reviziile #32 si #33

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

h2. Restricţii
* $1 ≤ N ≤ 5000$
* $1 ≤ M ≤ 20000$
* $1 ≤ N ≤ 7000$
* $1 ≤ M ≤ 30000$
* $1 ≤ x[~i~], y[~i~] ≤ 10^6^$
* $1 ≤ a, b ≤ N$
* $distanta Manhattan intre 2 puncte (x[~1~],y[~1~]) si (x[~2~],y[~2~]) este abs(x[~1~]-x[~2~])+abs(y[~1~]-y[~2~])$

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.