Diferente pentru problema/cameleoni intre reviziile #1 si #6

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="cameleoni") ==
Poveste şi cerinţă...
Cameleonii zeylanicus sunt renumiţi pentru comportamentul lor. Dacă se atinge un astfel de cameleon, atunci el îşi schimbă culoarea din roşu în verde sau din verde în roşu.
De ziua ei, Cami a primit cadou patru astfel de cameleoni. Pentru a le studia comportamentul, i-a aliniat pe o masă şi a observat că, la început, toţi sunt roşii. A început să-i atingă, la întâmplare.
După **n** atingeri, Cami s-a uitat la culorile cameleonilor şi şi-a pus următoarea întrebare: în câte moduri aş fi putut atinge cameleonii pentru a ajunge în acestă stare?
 
h2. Cerinta
 
Să se scrie un program care, pentru un număr cunoscut de atingeri, n, şi o stare a celor patru cameleoni, determină numărul modalităţilor (modulo **666013**) în care se poate ajunge în acea stare după exact **n** atingeri.
h2. Date de intrare
Fişierul de intrare $cameleoni.in$ ...
Fişierul de intrare $cameleoni.in$ conţine pe prima linie numărul n de atingeri şi pe a doua linie patru litere, separate prin spaţiu, ce codifică culorile celor patru cameleoni, de la stânga la dreapta, după **n** atingeri.
h2. Date de ieşire
În fişierul de ieşire $cameleoni.out$ ...
În fişierul de ieşire $cameleoni.out$ va conţine pe prima linie numarul modalităţilor (modulo **666013**) în care se poate ajunge în starea dată, după exact **n** atingeri.
h2. Restricţii
* $... ≤ ... ≤ ...$
* 1 <= n <= 2000000000 (2 * 10^9^)
* Culorile sunt codificate prin R pentru roşu/red şi G pentru verde/green
* Configuraţia iniţială a cameleonilor este R R R R
h2. Exemplu
table(example). |_. cameleoni.in |_. cameleoni.out |
| This is some
  text written on
  multiple lines.
| This is another
  text written on
  multiple lines.
|
 
h3. Explicaţie
 
...
table(example). |_. cameleoni.in |_. cameleoni.out |_. Explicatie |
| 2
R R R R
| 4
| Sunt patru modalitaţi prin care se ajunge la starea dată:
1) R R R R -> G R R R ->R R R R
2) R R R R -> R G R R ->R R R R
3) R R R R -> R R G R ->R R R R
4) R R R R -> R R R G ->R R R R
|
| 2
G R R G
| 2
| Sunt două modalitaţi:
1) R R R R -> G R R R -> G R R G
2) R R R R -> R R R G -> G R R G
|
== include(page="template/taskfooter" task_id="cameleoni") ==

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.